Община Генерал Тошево

Образование, младежки дейности и спорт

Училища

Общото образование на територията на община Генерал Тошево се осъществява в 7 училища (5 ОУ и 1 СУ и една Професионална гимназия по земеделие).

Средно училище "Н. Й. Вапцаров", град Генерал Тошево

Средно училище "Н. Й. Вапцаров"

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

 ул. "Васил Априлов" №7

Тел: 0886 92 92 83; 0885 68 48 19; 057 09 85 45; 0885 68 48 25; 057 09 89 41

E-mail: info-800074@edu.mon.bg

Повече информация може да получите на сайта на Средно училище "Н. Й. Вапцаров", град Генерал Тошево  https://su-vapcarov-gtoshevo.com/

 

Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински", град Генерал Тошево

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

ул. "Опълченска" №46

Тел.: 0887 96 96 94; 05731 45 93;

E-mail: info-800076@edu.mon.bg

Повече информация може да получите на сайта на Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински", град Генерал Тошево www.pgzemedelie.com

 

Основно училище "Христо Смирненски", град Генерал Тошево

Основно училище "Христо Смирненски"

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

ул. "Георги Раковски" № 16

Тел.: 05731 38 73 /факс/; 0886 92 92 47; 0885 69 09 60; 057 09 85 60

Е-mail: info-800073@edu.mon.bg

Повече информация може да получите на сайта на Основно училище "Христо Смирненски", град Генерал Тошево www.smirnenski-gt.org

Основно училище "Христо Ботев", село Кардам

Основно училище "Христо Ботев"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Кардам

ул."Червеноармейска" №1

Тел.: 0886 99 22 62; 0885 64 46 88; 057 09 85 08

Е-mail: info-800072@edu.mon.bg

 

 

Основно училище "Йордан Йовков", село Спасово

Основно училище "Йордан Йовков"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Спасово

ул."Двадесет и шеста" №4

Тел.: 0885 99 22 65; 0886 61 19 03; 057 09 85 34

Е-mail: info-800068@edu.mon.bg

 

Основно училище "Йордан Йовков", село Красен

Основно училище "Йордан Йовков"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Красен

Тел.: 0887 94 94 38; 0884 66 26 70;

057 09 85 18

Е-mail:

info-800071@edu.mon.bg

 

Интернет страница:

http://yovkov-krasen.iweb.bg/

 

 

Основно училище "Васил Левски", с. Преселенци

Основно училище "Васил Левски"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Преселенци

Тел.: 0884 63 63 44,

057 09 85 52

Е-mail: info-800069@edu.mon.bg

Интернет страница:

https://ou-vasillevski.com/

 

Детски градини

Предучилищното образование се осъществява чрез 9 детски градини и 1 детска ясла – 2 детски градини и 1 детска ясла в град Генерал Тошево и 7 детски градини, разположени в селата Кардам, Пчеларово, Спасово, Люляково, Василево, Красен и Присад.

Детска градина "Пролет", град Генерал Тошево

Детска градина "Пролет"

област Добрич

община Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево

ул. "Христо Ботев" No 18

Тел: 05709/ 85-90; 0885 6616 13

E-mail: info-800246@edu.mon.bg

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004588350024

Детска ясла "Радост", град Генерал Тошево

Детска ясла "Радост"

област Добрич

община Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево

ул."Дора Габе" № 6

Тел: 05709/ 89–06; 0885 68 52 22

E-mail: radostgt@abv.bg

facebook:

https://www.facebook.com/gtdgradost

 

 

Детска градина "Първи юни", град Генерал Тошево

Детска градина "Първи юни"

област Добрич

община Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево

ул. "Мургаш" № 1

Тел: 05709/ 86–33; 0885 66 49 88

E-mail: info-800247@edu.mon.bg

facebook:

https://www.facebook.com/parvi.juni?fref=ts

 

Детска градина "Дора Габе", село Пчеларово

Детска градина "Дора Габе"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Пчеларово

ул. "Шеста" № 11

Тел: 0885 62 27 80

E-mail: info-800259@edu.mon.bg

 

 

 

Детска градина "Дъга", село Кардам

Детска градина "Дъга"

област Добрич

община Генерал Тошево

село Кардам

ул."Тополи" № 1

Тел: 0884 64 27 20

E-mail: info-800250@edu.mon.bg

facebook:

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%93-%D0%94%D1%8A%D0%B3%D0%B0-%D1%81- %D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-173951505996533/?fref=ts

Детска градина, село Люляково

Детска градина

област Добрич

община Генерал Тошево

село Люляково

ул. "Първа" № 19

Тел:  0885 656 989

E-mail: info-800252@edu.mon.bg

 

 

Детска градина, село Красен

Детска градина

област Добрич

община Генерал Тошево

село Красен

ул. "Първа" № 129

Тел:  0889 644 323

E-mail: info-800257@edu.mon.bg

facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005358488521&fref=ts

Детска градина, село Спасово

Детска градина

област Добрич

община Генерал Тошево

село Спасово

ул. "Двадесет и шеста" № 7

Тел: 05709/ 85–32; 0886 656 118

E-mail: info-800251@edu.mon.bg

 

Детска градина, село Присад

Детска градина

област Добрич

община Генерал Тошево

село Присад

ул. "Първа" № 8

Тел: 05709/ 85 82; , 0885 664 224

E-mail: info-800260@edu.mon.bg

 

Детска градина, село Василево

Детска градина

област Добрич

община Генерал Тошево

село Василево

ул. "Втора" № 21

Тел: 0884 648 405

E-mail: info-800256@edu.mon.bg

facebook:

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%93-%D1%81-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE-653878491302625/?fref=ts

 

===================================================================

Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, град Генерал Тошево

Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

ул. "Георги Раковски" № 14

Тел: 0889 344 320

E-mail: info-800331@edu.mon.bg

facebook:

https://www.facebook.com/cdrgt/?fref=ts

 

Център за подкрепа за личностно развитие – ученическо общежитие, град Генерал Тошево

Център за подкрепа за личностно развитие – ученическо общежитие

област Добрич

община Генерал Тошево

град Генерал Тошево

ул. "Георги Раковски" № 14

Тел: 05731 / 38 – 44

E-mail: info-800078@edu.mon.bg

 

Нормативни документи

Младежки дейности

Младежките дейности подпомагат личностното, социалното и гражданско израстване на младите хора, като създават развитие на техния потенциал за придобиване на компетенции и откриване на нови възможности.

Община Генерал Тошево подкрепя дейности и инициативи, чийто цели са да представят, защитават и развиват интересите и потребностите на младежката общност в града.

Общински младежки съвет - град Генерал Тошево

Общински младежки съвет - град Генерал Тошево

facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005358488521&fref=ts

Спорт

В Община Генерал Тошево дейност развиват 9 спортни клуба. Издръжката на тренировъчната и състезателна дейност, както и тази на материалната база се обезпечава със средства от общинския бюджет. С оглед стимулиране на спортните изяви и здравословния начин на живот Общинска администрация ежегодно организира класация "Спортист на годината".

  • Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса „Спортист - 95”, със седалище в гр./с./  Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Елин Пелин” 3 представляван от  Коста Иванов Костов – Председател
  • Сдружение „Баскетболен клуб „Спортбаскет - ГТ” по баскетбол , със седалище в гр./с./  Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Александър Стамболийски” 2А представляван от Стойо Йорданов Стоев -  председател
  • Сдружение „Спортен клуб по хокей на трева „Стик ГТ”, със седалище в гр./с./  Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Опълченска” 46 представляван от Петя Илиева Панева -  председател
  • Сдружение „Футболен клуб „Дружба - Люляково”, със седалище в гр./с. Люляково , област Добрич, ул. „Осма” 6 представляван от Костадин Атанасов Костадинов -  председател.
  • Сдружение „Футболен клуб „Спортист 2011“, със седалище в гр./с./  Генерал Тошево, област Добрич, п. код 9500, ул. „Васил Априлов“ № 2, представляван от Светлан Николов Славов -  председател.
  • Сдружение „Футболен клуб „Спортист“, със седалище в гр./с./  Генерал Тошево, област Добрич, п. код 9500, ул. „Независимост“ № 13, представляван от Иван Иванов -  председател.
  • Сдружение „Спортен клуб по вдигане на тежести Генерал Тошев”, със седалище в гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Хан Крум” №17, представляван от Димитър Петров Димитров. 
  • Сдружение „Футболен клуб „Стрела - Присад 2020”, със седалище в гр./с. Присад , област Добрич, ул. „Втора” 8 представляван от Генади Маринов - председател.
  • Сдружение „Футболен клуб „Партизан - Василево”, със седалище в гр./с.Василево , област Добрич, ул. „Седма” 3 представляван от Здравко Златев -  председател.