Община Генерал Тошево

Вноски, срокове и декларации

Уважаеми съграждани, Община Генерал Тошево Ви уведомява, че:

Патентен данък

На 31 януари 2024 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2024 г:

  • са длъжни да подадат декларация за облагане с патентен данък за 2024 г.
  • могат да платят първа вноска за патентен данък за 2024 г.
  • имат право да платят годишното задължение с 5% отстъпка

Туристически данък

Месечните декларации за брой реализирани нощувки за предходния месец се подават до 15-то число на текущия месец.

Данък моторни превозни средства /ДМПС/

Данък МПС се внася на две равни вноски през 2024 г., като първата е  до 01 юли, а втората е до 31 октомври 2024 г.  При заплащане на целия данък до 30 април 2024 г. ползвате 5% отстъпка.

Данък недвижим имот и Такса битови отпадъци /ДНИ и ТБО/

ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски през 2024 г., като първата вноска е до 01 юли 2024 г., а втората е до 31 октомври 2024 г.  При заплащане на цялата сума до 30 април 2024 г. ползвате 5 % отстъпка.

Такса куче

На 1 април 2024 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче. Таксата е в размер на 6.00 лева.


Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове, чрез плащане:

  • на касата в  отдел Местни данъци и такси  в стая 109 в сградата на Общината на адрес: ул. Васил Априлов №5, с работно време от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа. Задълженията могат да се платят и на ПОС терминал на касата в стая 109. Чрез ПОС терминала се приемат плащания със следните карти:
  • Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro, JCB, Eurocard Mastercard

- в касите на Изипей /Easypay/ и ФАСТ ПЕЙ /FastPay/в цялата страна и по интернет от целия свят, чрез системата Ипей /ePay/, във всички клонове на ДСК Банк и на Български пощи

Безкасово с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/  по сметка: IBAN BG38UNCR70008424684999, BIC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк.
Кодове за видове плащане: Патент и Данък върху таксиметров превоз на пътници – 441400, ДНИ – 442100, ДМПС – 442300, ТБО – 442400, Туристически данък – 442800, Такса куче – 448013, Местен данък /3%/ – 442500.