Община Генерал Тошево

Транспорт

Разписания и видове транспорт

ЖП разписание с начален час на тръгване от жп-спирка Генерал Тошево

Кардам Варна

11:17часа 

19:17часа

Кардам София 19:17 часа
София Кардам 09:23 часа
Варна Кардам

09:23 часа

18:28 часа 

 

Автобусно разписание

I.ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:

1.Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Кардам-Спасово-Сърнено-Сираково-Великово-Калина-Горица-Преселенци-Люляково-Писарово-Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:50 часа и 14:00 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява в събота и неделя.

 

2.Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Люляково-Преселенци-Василево-Конаре-Средина-Балканци-Василево-Преселенци-Малина-Петлешково-Присад- Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:40 часа и 13:30 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява в събота и неделя.

 

3.Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Капиново-Изворово-Красен-Росица-Росен-Изворово-Капиново- Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:50 часа и 12:30 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията се изпълнява понеделник, вторник, четвъртък и петък.

 

4.Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Капиново-Изворово-Красен-Росица-Лозница-Росица- Росен-Изворово-Капиново- Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:50 часа и 12:30 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията се изпълнява в сряда.

 

5.Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Кардам-Йовково-Кардам-Снягово- Генерал Тошево  с начален час на тръгване 7:10 часа, 13:00 часа и 17:10 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява в събота и неделя.

 

6.Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Равнец-Дъбоик-Пчеларово-Зограф-Узово-Градини-Сноп-Житен—Сноп-Градини-Узово-Пчеларово-Дъбовик-Равнец-Генерал Тошево  с начален час на тръгване 8:00 часа и 14:00 часа  от автогара Генерал Тошево.

Линията се изпълнява вторник и четвъртък.

 

II.ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:

1. Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Добрич  с начален час на тръгване  от  автогара Генерал Тошево: 6:50 часа, 7:50 часа, 8:10 часа, 10:15 часа, 11:10 часа, 12:00 часа, 14:00 часа, 16:00 часа, 16:30 часа, 17:00 часа, 17:20 часа.

Линията се изпълнява целогодишно, като в  събота и неделя час на тръгване в 7:50  и 8:10 часа не се изпълняват.

2. Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Присад-Петлешково-Пленимир-Добрич  с начален час на тръгване  от  автогара Генерал Тошево  9:30 часа.

Линията се изпълнява целогодишно.

 

3. Маршрутно разписание: Добрич-Тошево с начален час на тръгване  от  автогара Добрич:  7:15 часа, 7:40 часа, 8:00 часа, 9:30 часа, 10:45 часа,  12:00 часа,13:00 часа, 14:30 часа,  16:00 часа, 17:00 часа, 17:30 и 18:30 часа.

Линията се изпълнява целогодишно, като началния час на тръгване в 7:15 часа и 17:30 часа не се изпълнява в  събота и неделя.

 

4.  Маршрутно разписание: Добрич-Пленимир-Генерал-Тошево  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич:  18:30 часа.

Линията  се изпълнява целогодишно.

 

7. Маршрутно разписание: Добрич-Генерал-Тошево-Кардам-Чернооково-Рогозина-Спасово-Бежаново-Дуранкулак-Граничар  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 17:30 часа и начален час на тръгване от с. Граничар в 6:30 час.

Линията  не се изпълнява в събота и неделя.

 

8. Маршрутно разписание: Добрич-Генерал-Тошево-Кардам-Чернооково-Рогозина-Спасово  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 8:00 часа и 14:30 часа и начален час на тръгване от с. Спасово 10:00 часа и 16:30 часа.

Линията се изпълнява целогодишно.

 

9.Маршрутно разписание: Добрич-Победа-Методиево-Малина-Преселенци-Василево с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 8:30 часа и 15:30 часа и начален час на тръгване от с. Василево 9:15 часа и 16:15 часа.

Линията не се изпълнява в събота и неделя.