Община Генерал Тошево

Транспорт

Разписания и видове транспорт

ЖП разписание с начален час на тръгване от жп-спирка Генерал Тошево

Кардам Варна

11:02часа 

19:17часа

Кардам София 19:17 часа
София Кардам 09:58 часа
Варна Кардам

09:58 часа

18:28 часа 

ЖП-ТРАНСПОРТ

1.Кардам –Варна с начален час на тръгване от  жп-спирка Генерал Тошево 11:02 часа и 19:17 часа;

2.Кардам – София с начален час на тръгване от  жп-спирка Генерал Тошево 19:17 часа;

3. София –Кардам с начален час на тръгване от  жп-спирка Генерал Тошево 09:58 часа;

4.Варна- Кардам  с начален час на тръгване от  жп-спирка Генерал Тошево 9:58 часа и 18:28 часа

Автобусно разписание

I.ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:

1.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Кардам - Чернооково - Рогозина - Спасово - Сърнино - Сираково - Великово - Сираково - Сърнино - Спасово - Ал. Стамболийски - Бежаново - Спасово - Рогозина - Чернооково - Кардам - Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:20 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява в събота и неделя.

2.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Кардам - Чернооково - Рогозина - Спасово - Сърнино - Сираково - Великово - Сираково - Сърнино - Спасово - Рогозина - Чернооково - Кардам Генерал Тошево с начален час на тръгване 14:30 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява в събота и неделя.

3.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Люляково - Преселенци - Василево - Конаре - Средина - Балканци - Василево - Преселенци - Малина - Петлешково - Присад - Генерал Тошево с начален час на тръгване 6:30 часа и 13:30 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява събота и неделя.

4.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Люляково - Преселенци - Горица - Калина - Горица - Преселенци - Люляково - Писарово - Генерал Тошево с начален час на тръгване 8:10 часа и 15:00от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява събота и неделя.

5.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Йовково - Кардам - Снягово - Генерал Тошево  с начален час на тръгване 8:15 часа и 13:00 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява събота и неделя.

6.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - сп.Пастир - Капиново - сп.Г. Извор - сп. Д. Извор - Добромирци - Красен - Росица - Красен - Росен - Красен - Добромирци - сп. Д. Извор - сп. Г. Извор - Капиново - сп. Пастир - Генерал Тошево  с начален час на тръгване 9:00 часа и 14:00 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията се изпълнява понеделник и петък.

7.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - сп. Пастир - Капиново - сп. Г. Извор - сп. Д. Извор - Добромирци - Красен - Росица - Лозница - Росица - Красен - Добромирци - сп. Д. Извор - сп. Г. Извор - Капиново - сп. Пастир - Генерал Тошево с начален час на тръгване 9:00 часа и 14:00 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията се изпълнява в сряда.

8.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - сп. Пастир - Капиново - сп. Г. Извор - сп. Д. Извор - Добромирци  - Красен - Добромирци - сп. Д. Извор - сп. Г. Извор - Капиново - сп. Пастир - Генерал Тошево с начален час на тръгване 16:00 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията не се изпълнява събота и неделя.

9.Маршрутно разписание: Генерал Тошево - сп. Пастир - Капиново - сп. Г. Извор - сп. Д. Извор - Добромирци - Красен - Житен - Сноп - Градини - Узово - Зограф - Пчеларово - Дъбовик - Равнец - Генерал Тошево с начален час на тръгване 9:00  часа и 14:00 часа от автогара Генерал Тошево.

Линията се изпълнява вторник и четвъртък.

II.ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:

1. Маршрутно разписание: Генерал-Тошево - Добрич  с начален час на тръгване  от  автогара Генерал Тошево: 6:50 часа, 7:50 часа, 10:15 часа, 12:00 часа, 14:00 часа, 16:00 часа,16:30 часа, 17:00 часа.

Линията се изпълнява целогодишно.

2. Маршрутно разписание: Генерал Тошево - Присад - Петлешково - Пленимир - Г. Колево - Ст. Караджа - Добрич  с начален час на тръгване  от  автогара Генерал Тошево  9:30 часа.

Линията се изпълнява целогодишно.

3. Маршрутно разписание: Добрич - Генерал Тошево с начален час на тръгване  от  автогара Добрич:  7:15 часа, 7:40 часа, 9:30 часа, 10:45 часа, 13:00 часа, 16:00 часа,17:00 часа, 18:30 часа.

Линията се изпълнява целогодишно.

4. Маршрутно разписание: Добрич - Ст. Караджа - Г. Колево - Пленимир - Петлешково - Присад - Генерал Тошево  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич:12:00 часа.

Линията  се изпълнява целогодишно.

5. Маршрутно разписание: Добрич - Ген. Колево - Генерал Тошево - Кардам - Чернооково - Рогозина - Спасово  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 8:00 часа и 14:30часа, и начален час на тръгване от с. Спасово 10:00 часа и 16:30 часа.

Линията  се изпълнява целогодишно.

6. Маршрутно разписание: Добрич - Победа - Методиево - Петлешково - Малина - Преселенци - Василево  с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 8:30 часа и 15:30 часа и начален час на тръгване от с. Василево:09:15 часа и 16:15 часа.

Линията не се изпълнява събота и неделя.

7.Маршрутно разписание: Добрич - Ген. Колево - Генерал Тошево - Люляково - Преселенци - Горица - Великово - Сираково - Сърнино - Спасово - Ал. Стамболийски - Бежаново - Спасово - Рогозина - Чернооково - Кардам - Генерал Тошево - Ген. Колево - Добрич с начален час на тръгване  от  автогара Добрич: 6:00 часа и начален час на тръгване от с. Спасово: 7:25 часа.

Линията не се изпълнява събота и неделя.

8.Маршрутно разписание: Добрич - Ген. Колево - Генерал Тошево - Кардам - Чернооково - Рогозина - Спасово - Ал. Стамболийски - Бежаново - Спасово - Сърнино - Сираково - Великово - Горица - Преселенци - Люляково - Генерал Тошево - Ген. Колево - Добрич с начален час на тръгване от автогара Добрич: 17:30 часа и начален час на тръгване от с. Спасово 19:05 часа.

Линията не се изпълнявасъбота и неделя.