Община Генерал Тошево

Знаци и символи

Герб, знаме, химн и ключ от града

Герб

Гербът на Община Генерал Тошево изразява неговата идентичност и връзката на традиции, минало и настояще. В него са стилизирани характерните особености на общината: житни класове – израз на плодородието на добруджанския край; Йовковата бяла лястовица – символ на надеждата в бъдещето.

Герб на община Генерал Тошево


Печатът на Община Генерал Тошево е с кръгла форма. В централната му част е изобразен гербът на общината.

Ключът на града представлява бронзова отливка с надпис “Генерал Тошево” в долната й част. В златното сечение на ключа е поставен гербът на Общината, а ръкохватката е украсена с житни класове и слънчогледи.

Химн на град Генерал Тошево

Химнът звучи в случаи на национални и официални празници, за празника на града, при вдигане знамето на Общината, при посрещане на гости от висок ранг, при връчване на награди в тържествена обстановка и при честване на събития с важна роля за Община Генерал Тошево.

 

Драгни Драгнев
Роден 05. 01. 1939 г. в с. Пчеларово,общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

Знаме

Знамето на Община Генерал Тошево е символ с първостепенно значение и израз на самоуправление. Включва цветовете:

червен - символизира героичното минало на народа и кръвта, пролята за неговото освобождение и обединение;

жълт - символизира плодородието на златна Добруджа, светлината на слънцето и блясъкът на просветлението;

зелен - символизира надеждата, възраждането на живота и младостта.

Цветовете са във вертикална композиция и символизират миналото, настоящето и бъдещето на общината.

Гербът е разположен в средата върху жълтия цвят.

Кметската огърлица е символ на местната власт, на отговорност и приемственост.

Ден на Генерал Тошево

Откога датира отбелязването на деня на Генерал Тошево?

Съборът на Генерал Тошево датира от 1925 г., когато румънските власти обявяват тогавашното село Касъм за център на околия “Свети Димитър”. И тогава християнската църква е носела името на светеца, чийто празник е на 8 ноември – Димитровден. Съборът продължава да се празнува на 8 ноември до 1970 г. От 1971 до 1980 г. съборът е на 22 април – рожденият ден на В. И. Ленин. Това име носи и създаденият на 28.06.1970 г. АПК. В интерес на истината през тези години градът имаше два събора – по ново на 22 април и по традиция на Димитровден.
От 1980 до 1989 г. съборът се празнуваше на 7 ноември – Денят на Великата октомврийска социалистическа революция. Повечето хора обаче казваха, че сборът е на Димитровден. Демократичните промени в България след 10.11.1989 г. отново върнаха празнуването на сбора на 8 ноември. В първите години на демокрацията мнозина искаха празникът да се отмени, но постепенно се наложи мнението, че градът трябва да има свой празник.
Какви са били инициативите, организирани в миналото?
Според Вакарелски (Етнография), това са били борбите. В тях младежите са намирали възможност да премерят силите си. За състезанията момчетата са се подготвяли още от малки, поощрявани от бащите си. Този спорт е доставял високо самочувствие дори на победените. Много интересни са били и конните състезания – надпрепусквания и надбягвания. Те се провеждат и сега, но в значително по-малък мащаб. В миналото състезанията са ставали с неоседлани коне и без юзда. Победителите се награждавали с платно и кърпи. По-възрастното население помни и провеждането на мотокросове. Полигонът се намираше в района, където сега е дворът на фирма “Евро Холц”. В различни години имаше и състезания по мотобол на стадиона. Скоковете с парашут също събираха стотици зрители. В тях участваха състезатели от Аероклуб – Добрич. Бурно се аплодираха скоковете на учителката от Генерал Тошево Нана Йошева, която участваше и в мотосъстезанията.
Всяка година сборовете бяха предхождани от кулинарни и сладкарски изложби-базари, разпродажби на битови стоки, Седмица на книгите и филмите, киноложки изложби, училищни, библиотечни, спортни мероприятия и др. Разбира се, на Димитровден винаги се отслужваха църковни служби, посветени на храмовия патрон Св. Димитър.

Отличителен знак “Почетен гражданин на Община Генерал Тошево” – правоъгълен плакет, в центъра на който е разположен гербът на Общината, под него е надписът “Почетен гражданин”.

Почетни граждани

Георги Иванов Парцалев

Актъор от Държавен сатиричен театър – град София. Удостоен със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 29.03.1984 година.
Дългогодишен приятел на сатиричния колектив на НЧ „Светлина – 1941”. Допринесъл за развитието на сатиричната самодейност в град Генерал Тошево.

 

Алберт Соломон Анжел

Режисъор в Националната телевизия – град София. Удостоен със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 25. 03. 1986 година.
От 1964 година работи със сатиричен колектив към НЧ „Светлина – 1941”. Допринесъл за развитието на сатиричната и театралната самодейности в град Генерал Тошево.

 

Бончо Любомиров Генчев

Футболист. Роден на 7.07.1964 година в град Генерал Тошево. Удостоен със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 20.09.1994 година с решение № 6-19 на Общинския съвет.

Допринесъл за завоюването на 4-то място на световното първенство по футбол в САЩ през 1994 като участник в националния отбор на Република България.

 

Пламен Димитров Паскалев

Роден на 23.07.1975 година в град Генерал Тошево. Удостоен със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 5. 09. 1996 година с решение № 9-2 на Общинския съвет.
Завоювал 4 място на Олимпиадата в Атланта през 1996 година по борба в категория до 75 кг.

 

Иван Атанасов Димитров

Поет. Роден на 28.05.1947 година в с. Градини, община Генерал Тошево. Удостоен със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 30.01.2000 г. с решение № 2 – 1 на Общински съвет.
Автор на стихосбирките: „Колекция от криле”, „Път през огледалото”, „Душата ми върви”, „Между два свята”, ‘Осквернена любов”, „Данък за надежда”, „Гълъбова песен” и други.

 

Старши лейтенант инж. Йордан Тенчев Тенчев

Летец-пилот. Роден на 11.01.1960 год в Монтана. Удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 08.11.2000 год. с решение № 9-1 на Общински съвет.
На 27.08.1986 година при изпълнение на бойна задача геройски загива, спасявайки живота на десетки жители на града.

 

Капитан инж. Венко Ангелов Савов

Летец-пилот. Роден на 06.08.1952 година в град Горна Оряховица. Удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 08.11. 2000 година с решение № 9 – 1 на Общински съвет.
На 27.08.1986 год. при изпълнение на бойна задача геройски загива, спасявайки живота на десетки жители на града.

 

Пламен Иванов Манушев

Контраадмирал на Военно-морските сили по операциите. Роден на 16.041954 г. в град Генерал Тошево. Удостоен със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 28.04. 2006 година с решение № 4 – 1 на Общински съвет.
Удостоен за особени заслуги от обществна значимост към Република България. Награждаван с юбилейни медали, медал за прослужени години, медал за „Отличие на БНА”, награден със знак „За вярна служба под знамената” II степен и I степен.

 

Доротея Тончева Тончева

Актриса. Родена на 15.08.1946 година в град Силистра. Удостоена със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 19.06.2007 година с Решение №4-3 на Общинския съвет.
Удостоена за особени заслуги в областта на културата. Отличителният знак се съпровожда със значка с герба на града, грамота и удостоверение № 9.

 

Стефан Иванов Мавродиев

Актьор. Роден на 29.12.1943 година в град Варна. Удостоен със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 19.06.2007 година с Решение №4-3 на Общински съвет.
Удостоен за особени заслуги в областта на културата. Отличителният знак се съпровожда със значка с герба на града, грамота и удостоверение № 10.

 

Борис Атанасов Бръмчийски

Роден на 9.02.1939 година в село Горно Оряхово, община Плевен. Удостоен със званието „Почетен гражданин” на град Генерал Тошево на 9.02.2009 с Решение № 2-1 на Общинския съвет.
Удостоен за особени заслуги в областта на културата. Отличителният знак се съпровожда със значка с герба на града, грамота и удостоверение № 11.

 

Тодор Николов Рачински

Учен, бивш директор на Добруджански земеделски институт. Роден на 4 юли 1929 г. в гр. Враца.  Удостоен посмъртно с решение на ОбС № 4-2 / 8 май 2014 г. за особени заслуги в областта на земеделието и селскостопанската наука. 

 

Христо Минчев  Вълев

Едър земевладелец и търговец, живял в с. Касъм / днес Генерал Тошево. Удостоен посмъртно с реш. на ОбС № 8-1 /16.10. 2014г. – за особени заслуги в развитието на града през годините.

 

Маестра Константина Тодорова Петкова

Оперна певица, културен деец, жител на с. Пчеларово. Удостоена с решение на ОбС № 8-3 / 05.11.2018 г. за особени заслуги в областта на културата.

 

Георги Иванов Рашков

Журналист, обществен деятел, библиотекар. Удостоен посмъртно с решение на ОбС № 1-2 / 30.01.2019 г. - за особени заслуги в областта на културата, допринесъл за развитието на града.

 

Георги Грудев Шивачев

Библиотекар и драматичен писател, р-л на Представителния самодеен сатиричен състав при НЧ "Светлина”, лауреат на 5 републикански фестивала от 1964 – 1989 г. Основоположник и организатор на Дните на хумора и сатирата провеждани от читалището, от 1970 – 1992 г. Удостоен посмъртно с решение на ОбС № 1-2 / 30.01.2019 г. – за особени заслуги в областта на културата, читалищната дейност, естрадната сатира и развитието на града.

 

Стойчо Николов Стойчев

Дългогодишен самодеец, секретар и председател на НЧ „Светлина 1941“ гр. Генерал Тошево, общественик и деятел, основоположник на библиотечното дело в града. Удостоен посмъртно с решение на ОбС № 4-3 / 10.05.2021 г. – за особени заслуги в областта на културата, читалищната дейност и развитието на града.

 

Удостоени с отличителен знак огърлие „За изключителни заслуги“

 

Кристияна Георгиева Иванова 

Директор на Иновативна ПГЗ „Тодор Рачински“ - гр. Генерал Тошево. Удостоена с Решение на Общински съвет гр. Генерал Тошево № 9-1 /29.11.2020 г. Отличителният знак е връчен на тържествено заседание на 07.11.2021 г. по повод Празника на града.

Почетни гости

 

Академик Антон Дончев

Удостоен със зап. 879 от 17.11.2005 г. по повод тържествата в с. Красен и Ген. Тошево в чест на 125 години от рождението на писателя Йордан Йовков и 145 г. от основаването на ОУ „Й. Йовков” с. Красен - официален гост на тържествата.

 

Анатолий Викторович Щелкунов

Генерален консул на Русия. Удостоен със заповед 078/ 24. 01. 2006 - по повод тържествата в Ген. Тошево и с. Пчеларово в чест на 128 години от Освобождението на Добруджа от турско робство.

 

Нихат Тахир Кабил

Министър за земеделието и горите. Допринесъл за получаване на субсидии от Агенция “Сапард” за подпомагане на земеделските производители от общината.

 

Георги Георгиев Пирински

Председател на 40 Народно събрание. Удостоен за дългогодишната му дейност като народен представител по повод официалното му посещение в с. Красен, община Генерал Тошево.

 

Бернд Херрман

Дарител от гр. ГЕРА, ГЕРМАНИЯ. Удостоен за дългогодишната му дарителска дейност в село Спасово и околните села на община Генерал Тошево.

 

Володимир Пасичник

Генерален консул на УКРАЙНА във Варна.  Удостоен на 14 май 2008 г.по повод официалното му посещение в гр. Генерал Тошево и учредяването на Българо-украинско дружество в резултат на дългогодишни приятелски взаимоотношения.

 

Емилия Радкова Масларова

Министър на труда и социалната политика. Удостоена по повод нейното посещение в града – за подпомагане проекти по програма “Красива България”, променена социална инфраструктура и значително намалена безработица.

 

Преслав Пламенов Борисов

Зам.-министър на земеделието и храните. Удостоен по повод неговото посещение в Община Генерал Тошево на 06.11.2009 г. във връзка с празниците на града.

 

Доктор Стефан Тодоров Тошев 

Внук на патрона на града у генералът от пехотата Стефан Тошев. Роден в град София. Живее в град Франкфрут, Германия, лекар - невролог.

 

Иван Йорданов Димитров /Гранитски/

Член кореспондент на БАН, член на УС на Съюза на българските писатели, поет, белетрист, издател, общественик.

Удостоени с отличителен знак „Плакет с герба на Община Генерал Тошево”

 

Белчо Рачев Стоянов

Удостоен на 1 май 2007 г. по повод Международния ден на труда – за особени заслуги в обществения живот на града, за вложен дългогодишен труд и висок професионализъм.

 

Пеньо Стоянов Марков

Удостоен на 01.05.2007 г. по повод Международния ден на труда – за особени заслуги в обществения живот на града, за вложен дългогодишен труд и висок професионализъм.

 

Стоян Генов Стоянов

Удостоен на 1 май 2007 г. по повод Международния ден на труда – за особени заслуги в обществения живот на града, за вложен дългогодишен труд и висок професионализъм.

 

Районен съд гр. Генерал Тошево

Удостоен на 20 ноември 2015 г. по повод 30 годишнината от създаването на съда и 80 години съдебна власт  в общината.

Удостоени с „Почетен знак с лика на Йордан Йовков”

 

Борис Атанасов Бръмчийски

Удостоен на 09.02.1999 г за особени заслуги в областта на културата и обществения живот на община Генерал Тошево – по повод Деня на българската просвета и славянската писменост - 24 май и във връзка с неговата 60 годишнина. 

 

Георги Грудев Шивачев

Посмъртно удостоен на 05.02.1999 г. с Решение на ОбС по повод 24.V - за особени заслуги в областта на културата и обществения живот на община Генерал Тошево и по повод Деня на българската просвета и славянската писменост - 24 май.

 

Курти Велев Куртев

Посмъртно удостоен  на 05.02.1999 г. с Решение на ОбС по повод 24.V - за особени заслуги в областта на културата, просветата, спорта и обществения живот на община Генерал Тошево и по повод Деня на българската просвета и славянската писменост - 24 май.

 

Георги Иванов Рашков 

Посмъртно удостоен на 05.02.1999 г. с Решение на ОбС по повод 24.V- за особени заслуги в областта на културата, просветата, спорта и обществения живот на община Генерал Тошево и по повод Деня на българската просвета и славянската писменост - 24 май.

 

Самодеен колектив за автентичен фолклор „Извор”

при НЧ ”Христо  Ботев” /днес „Дора Габе 1940“/ с. Дъбовик. Удостоен на 17.11.2000 г. със заповед №844/ 16.11.00 г. по повод 50 годишния юбилей на състава.

 

ОУ „Йордан Йовков 1896” село Красен

Удостоено на 21.11.2000 г. със зап. №843 / 16.11.2000 г. по повод 140 годишнината от създаването на училището и 120 годишнината от рождението на Йордан Йовков.

 

Александър Ганчев Пеев

Удостоен със зап. №053 /27.01.2005 г. по повод 45 години от обявяването на Генерал Тошево за град - за особени заслуги в областта на българската просвета /бивш директор на СОУ/.

 

Цанка Иванова Стамболийска

Бивш директор на ОУ „Хр. Смирненски“ град Генерал Тошево, учител и  общественик. Удостоена със заповед № 053/ 27. 01. 2005г. по повод 45 години от обявяването на Генерал Тошево за град - за особени заслуги в областта на българската просвета.

 

Веселин Василев Даков

Агроном в ДЗИ „Добруджа” - град Генерал Тошево.  Удостоен  със заповед № 053/ 27. 01. 2005г. по повод 45 години от обявяването на Генерал Тошево за град - за особени заслуги в областта на българската наука.

 

Народно читалище „Отец  Паисий 1897” село Спасово

Удостоено със заповед №300/ 18 май 2005 г. в чест на 24 май - Празника на българската просвета и култура и славянската писменост и във връзка със 110 години от създаването на читалището.

 

Пенко Ценов Пелов

Учител от град Генерал Тошево. Удостоен на 18 май 2005 г. в чест на 24 май - Празника на българската просвета и култура и славянската писменост – за особени заслуги в областта на българската просвета.

 

Христо Господинов Христов /Печката/

Художник. Посмъртно удостоен на 18 май 2005 г. в чест на 24 май - Празника на българската просвета и култура и славянската писменост – за заслуги в областта на културата.

 

ОУ „Христо  Смирненски” град Генерал Тошево 

Удостоено със заповед №172/ 27.02.2006 – по повод 65 годишнината на училището - за постигнати високи резултати в областта на образователното дело.

 

Анастасия Василева Цацова

Дългогодишен учител по български език и литература - удостоена със заповед № 427/ 10.05.06 г. по повод 24 май - Деня на славянската писменост и българската просвета и култура.

 

Народно читалище „Йордан Йовков - 1896” село Красен

Удостоено със заповед № 461/ 22 май 2006 г. по повод 24 май и във връзка с честване 110 години  от създаването на читалището - за приноса му в развитие на  културния живот в общината.

 

Колективът на Читалищна библиотека при НЧ „Светлина 1941”- гр. Генерал Тошево

Удостоен със заповед № 1049 от  24.10.2006г. по повод 65 годишния юбилей на читалището – за висок професионализъм и принос в развитието на културния живот в града.

 

Стойчо Николов Стойчев

Дългогодишен читалищен деятел. Удостоен със заповед № 1049/ 24.10. 2006 г. по повод 65 год. юбилей на Народно читалище “Светлина - 1941” град Генерал Тошево.

 

Мария Георгиева Великова

Учителка по математика в СОУ „Никола Йовков Вапцаров” гр. Генерал Тошево. Удостоена на 24 май 2007 г. по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура - със заповед от м.05.2007г.- за дългогодишна работа в системата на българската образователна система.

 

Елена Николова Колева

Детска учителка в ОДЗ “Пролет”. Удостоена по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура е на славяската писменост – за дългогодишен труд и заслуги в областта на образованието.

 

Народно читалище „Христо Ботев - 1908” село Житен

Удостоено  по повод 24 май - Деня на българската просвета и култура, 100 годинината от създаването на читалището и 50 години от построяването на неговата сграда.

 

Драматичен театър „Йордан  Йовков” град Добрич

Удостоен по повод 80 годишния юбилей на театъра - за постигнати високи художествени постижения и особени заслуги в областта на културата.

 

Катя Николова Кирова

Педагог, началник-отдел “Образование и култура” в Община Геинерал Тошево. Удостоена със заповед от м.ХI.2008г. - за постигнати трайни резултати в областта на образователното дело и по повод предстоящото и пенсиониране.

 

Димитричка Димитрова Панчева

Учител в ЦДГ „Първи юни” град Генерал Тошево. Удостоена със заповед  № РД - 08 – 452 / 20 май 2009 г. Удостоена по повод  Деня на славянската писменост и българската просвета и култура - 24 май – за принос в областта  на образованието в град Генерал Тошево и предстоящото и пенсиониране.

 

Иванка Иванова Каченкова

Библиотекар в Читалищна библиотека – гр. Генерал Тошево. Удостоена по повод  Деня на славянската писменост и българската просвета и култура - 24 май – за принос към развитието на културния живот и читалищната дейност в град Генерал Тошево и предстоящото и пенсиониране.

 

Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа” град Добрич

Удостоен по повод 55 годишнината от основаването на ансамбъла – за особено голям принос в областта на фолклора и опазване на фолклорните традиции.

 

Стефан Стоев Стефанов

Удостоен посмъртно със заповед № 066 /20.01.2010 г. за заслуги към строителството, обществения и културния живот на града през годините.

 

Йордан Милен Тасков

Бивш учител по литература и основател на сбирката на Историческия музей. Удостоен посмъртно със заповед № 066 /20.01.2010 г.

 

Добрин Величков Илсов

Основател и първи директор на ИПС край гр. Ген.Тошево /днешния ДЗИ “Добруджа”/. Удостоен посмъртно със заповед № 066 /20.01.2010 г.

 

Мариана Иванова Едрева

Директор на СОУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Генерал Тошево. Удостоена по повод  Празника на българската просвета, култура и на славянската писменост– на официална церемония на 24.05.2010 г. в град Генерал Тошево.

 

Димитра Стоева Тодорова

Директор на ЦДГ село Красен. Удостоена по повод Празника на българската просвета, култура и на славянската писменост – на официална церемония на 24.05.2010 г. в град Генерал Тошево.

 

Мария Йорданова Радева

Главен библиотекар в читалина библиотека „Светлина” град Генерал Тошево. Удостоена на 24 май 2010 г. по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура - със заповед на Кмета от 05.2010г. – за дългогодишна работа в системата и принос в развитието на българската култура в общината.

 

Димитър Цанев Димитров

Учител. Удостоен посмъртно на 24 май 2010 г. по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура.

 

Оркестър за народна музика „Бисери“ гр. Добрич

Удостоен по повод 25 годишнината на оркестъра – по време на официалното тържество на 29.09.2010 г.

 

Митка Тодорова Колева

Директор на ОУ „Васил Левски“ с. Преселенци. Удостоена по повод Празника на Генерал Тошево – на официална церемония на 05.11.2010 г.

 

Основно училище "Йордан Йовков" с. Красен

Удостоено по повод 150 години от създаването на училището. Връчен на официална церемония на 19.11.2010 г. в с. Красен.

 

Игнат Илиев Игнатов

Учител по химия, бивш директор на СОУ „Н. Вапцаров”. Удостоен на 24 май 2011г. по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура - със заповед на Кмета от 05.2011г. – за дългогодишна работа в системата на българската образователна система.

 

Любомир Христов Чимширов

Художествен ръководител в НЧ “Светлина - 1941”гр. Генерал Тошево. Удостоен на 24 май 2011г. по повод Деня на слав. писменост и българската просвета и култура - със заповед от м.05.2011г.

 

Държавен земеделски институт "Добруджа"

Удостоен на 16.11.2011 г. по повод 60 години от създаването му – за изключителен принос в развитието на селскостопанската наука и практика, за създаването на десетки сортове пшеница, слънчоглед, царевица и други зърнени култури.

 

Доц. д-р Петър Димитров Петров

Посмъртно удостоен на 24 май 2012 г. по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура - със заповед на Кмета от 05.2012г. – за постиженията му като учен и дългогодишен директор на Държавен земеделски институт край гр. Генерал Тошево.

 

Г-жа Димитрина Петрова Катранджиева

Дългогодишен читалищен деятел в с. Спасово - бивш библиотекар, читалищен секретар, председател на Читалищно настоятелство, самодеец, спонсор. Удостоена на 24 май 2012 г. по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура.

 

Гинка Петрова Неделчева

Дългогодишен директор на ЦДГ с. Росица и председател на  НЧ “Йордан Йовков 1941” с. Росица. Удостоена на 24 май 2012 г. по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура със заповед – за дългогодишна работа в системата на българската просвета и култура.

 

Георги  Георгиев

Директор на ОУ „Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево. Удостоен на 24 май 2013 г. по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура - със заповед на Кмета – за дългогодишна работа в системата на българската образователна система.

 

Рада Антонова Гавраилова

Главен специалист „Образование” в Общинска администрация. Удостоена на 24 май 2013 г. по повод Деня на славянската писменост и българската просвета и култура - със заповед на Кмета от м.05.2013г. – за дългогодишна работа в системата на българското образование.

 

Диана Димитрова Аврамова

Библиотекар в Детска заемна при НЧ „Светлина 1941” гр. Генерал Тошево. Удостоена на 24 май 2014 г.

 

Живко Пейчев Желев

Ръководител на оркестъра и хора на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа” гр.Добрич. Удостоен на 24.05.2014 г.

 

Росица Донова Димитрова

Директор на ОДЗ „Пролет” гр. Генерал Тошево; Удостоена на 24 май 2015 г. за дългогодишен всеотдаен труд и особени заслуги в областта на образованието.

 

Марияна Йорданова Георгиева

Директор на ОДЗ „Радост” гр. Г. Тошево. Удостоена на 24.05.2015 г. за дългогодишен всеотдаен труд и особени заслуги в областта на образованието.

 

Маестра  Константина Петкова 

Оперна певица и активен общественик. Удостоена за особени заслуги в областта на културата по време на официална церемония на 6 ноември 2015 г. в рамките на Празниците на града.

 

Георги Йорданов Балабанов 

Творец и общественик /културен деец, писател, журналист, спонсор на културни проекти/. Удостоен на 24 май 2016 г.  по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - за особени заслуги в областта на културата.

 

Йордан Великов Христов

Творец и общественик. Бивш художествен ръководител на Представителен състав за художествено слово, читалищен деятел. Удостоен посмъртно на 24.05.2016 г. по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - за особени заслуги в областта на културата.

 

НЧ „Светлина 1941“ гр. Генерал Тошево

По повод 80 годишнината от създаването на читалището и за приноса му в развитието на културния живот на територията на общината. Удостоени на 04.06.2021г. със заповед № 539 на кмета на Община Генерал Тошево по повод 80-годишния юбилей на читалището.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоените с „Почетен знак с лика на генерал Стефан Тошев”

 

Деньо Ганев Илиев, гр. Ген. Тошево

Председател на Общински съюз на ветераните от войните и бивш треньор по футбол. Участник в І фаза на ІІ св. Война, Председател на Общ. Съюз на ветераните от войните. Спортен деятел. Удостоен със зап. № 101 / 01.03.2005 г в чест на Националния празник на Република България – 3 март. Удостояването извършено на тържествен концерт-спектакъл, проведен на 02.03.2005 г.

 

Димитър Желев Димитров, гр. Ген. Тошево

Удостоен със зап. № 101 / 01.03.2005 г в чест на Националния празник на Република България – 3 март. Удостояването извършено на тържествен концерт-спектакъл, проведен на 02.03.2005 г.

 

Христо Дженков Христов, с. Преселенци

Посмъртно удостоен със зап. № 101 / 01.03.2005 г в чест на Националния празник на Република България – 3 март. Удостояването извършено на тържествен концерт-спектакъл, проведено на 02.03.2005 г.

 

Д-р Стоянка Господинова Ковачева

Лекар в МБАЛ- гр.Ген.Тошево. Удостоена със зап. №171 / 05.04.05г. в чест на 7 април - Международния ден на здравето. Удостояването извършено на тържество на всички здравни работници на територията на община Генерал Тошево, проведено на 07.04.2005 г.

 

Димитричка Иванова Йорданова 

Медицински фелдшер от гр. Ген. Тошево. Удостоена със зап. № 171/ 05.04.05 г. в чест на Международния ден на здравето – 7 април. Удостояването извършено на тържество на всички здравни работници на територията на Община Генарал Тошево, проведено на 07.04.2005 г.

 

Димитър Петров Писаров, гр. Ген. Тошево

Удостоен със зап. № 242/ 26.04.05 за дългогодишна работа в ДЗИ клон Генерал Тошево и принос в издигане авторитета на застрахователното дело в региона.

Удостояването извършено на общоградско тържество, проведено на 01.05.2005 г. по повод Международния ден на труда.

 

Антон Желев Атанасов, гр. Ген. Тошево

Удостоен със зап. № 242/ 26.04.2005 - за съществен принос и дългогодишвна работа в дейността по строителството и водоснабдяването на Община Генерал Тошево.

Удостояването извършено на общоградско тържество, проведено на 01.05.2005 г. по повод Международния ден на труда.

 

Христо Димов Иванов, гр. Ген. Тошево

Удостоен със зап. № 242/ 26.04.05 - за дългогодишна работа в Районна пощенска станция и принос в издигане авторитета на съобщенията в Общината и региона.

 

Димитър Василев Иванов, гр. Ген. Тошево

Удостоен със зап. №249/ 27.04.2005 г. във връзка с честването на 75 годишнината на футболната игра и основаването на първото спортно дружество в гр. Генерал Тошево - за принос в развитието на футбола в Община Генерал Тошево.

 

д-р Иван Тодоров, гр. Ген. Тошево

Началник на АГ отделение в МБАЛ “Бялата лястовица”. Удостоен със зап.№ 051/ 17.01.2006г.  по повод 21 януари - Деня на родилната помощ и 60 години от създаването на Родилен дом в град Генерал Тошево. 

 

д-р Живка Нанева, гр. Ген. Тошево

Управител на МБАЛ ”Бялата лястовица ГТ” ЕООД” – Генерал Тошево. Удостоена  със зап. № 263/ 30.03.2006г. по повод 7 април – Деня на здравния работник в България и световния ден на здравето.

 

Петър Николов Иванов

Медицински фелдшер от гр. Ген. Тошево. Удостоен  със зап. № 263/ 30. 03. 2006г. по повод 7 април – Деня на здравния работник в България и световния ден на здравето. 

 

Областна дирекция „Гражданска защита” гр. Добрич

Удостоена по повод 70 години от създаването на Гражданска защита в Р България. Удосдтояването извършено на тържествена среща на 18.07.2006 г. в гр. Добрич.

 

Васил Добрев Василев

Председател на УС на Спортен клуб „Жокей клуб- 93”. Удостоен по повод 75 годишнината от развитието на конния спорт в общината – на официална юбилейна среща на 23.09.2006 г.

 

д-р Жельо Русев

Удостоен на 6 април 2007г. със зап. № 292/ 30.03.2007г. за особени заслуги и дългогодишен високохуманен труд в областта на здравеопазването. Удостояването извършено на тържествена церемония на 7 април по повод Международен ден на здравето и Ден на здравния работник в Република България.

 

Тонка Георгиева – медицинска сестра

Удостоен на 6 април 2007г. със зап. № 292/ 30.03.2007г. по повод 7 април- Международен ден на здравето и Ден на здравния работник в Република България - за дългогодишен високохуманен труд и особени заслуги в областта на здравеопазването. 

 

Д-р Димитър Минчев Драганов

Рентгенолог в МБАЛ „Бялата лястовица“ гр. Ген. Тошево. Удостоен  със зап. № 292/ 26. 03. 2008 г. по повод 7 април – Деня на здравния работник в България и световния ден на здравето – за особени заслуги в областта на здравеопазването. 

 

Станка Любенова Найденова

Старша медицинска сестра в МБАЛ “Бялата лястовица “ гр. Ген.Тошево. Удостоен  със зап. № 292/ 26.03.2008 г. по повод 7 април – Деня на здравния работник в България и световния ден на здравето – за особени заслуги в областта на здравеопазването.

 

Д-р Катюша Димитрова

Началник на терапевтично отделение в МБАЛ “Бялата лястовица” ЕООД. Удостоена със зап. от м.03.2009 г. по повод 7 април – Деня на здравния работник в България и световния ден на здравето – за особени заслуги в областта на здравеопазването. 

 

Пенка Георгиева Ангелова

Медицинска сестра в МБАЛ “Бялата лястовица “ гр. Ген.Тошево. Удостоена  със зап. от м.03.2009 г. по повод 7 април – Деня на здравния работник в България и световния ден на здравето – за особени заслуги в областта на здравеопазването.

 

Васил Павлов Петров

Бивш ръководител на АПК, зам.председател в ОбНС и общественик. Удостоен със заповед № 066 /20.01.2010 г. Знакът е връчен на 29.01.2010 г. по време на общограско тържество по повод 50 годишнината от обявяването на Генерал Тошево за град.

 

Недко Кирчев Марчев

Общински съветник с най-дълъг стаж в момента. Удостоен със заповед № 066 /20.01.2010 г. Знакът е връчен на 29.01.2010 г. по време на общограско тържество по повод 50 годишнината от обявяването на Генерал Тошево за град.

 

Стелиян Иванов Стоянов

Общински съветник с най-дълъг стаж в момента. Удостоен със заповед № 066 /20.01.2010 г. Знакът е връчен на 29.01.2010 г. по време на общограско тържество по повод 50 годишнината от обявяването на Генерал Тошево за град.

 

Пламен Димитров Паскалев

Спортист по борба. Почетен гражданин на Генерал Тошево.  Удостоен по повод 80 годишнината от  създаването на организирано спортно движение в гр. Генерал Тошево – на официална церемония на 03.11.2010 г.

 

Милен Иванов Петков

Футболист. Удостоен по повод 80 годишнината от  създаването на организирано спортно движение в гр. Генерал Тошево – на официална церемония на 03.11.2010 г.

 

Мария Събева Шишкова

Спортист – лека атлетика. Удостоена по повод 80 годишнината от  създаването на организирано спортно движение в гр. Генерал Тошево – на официална церемония на 03.11.2010 г.

 

Елка Добрева Димитрова

Медицинска сестра. Удостоена на 06.04.2012 г. по повод Деня на здравния работник – за изключителен принос в областта на здравеопазването и неуморен дългогодишен труд.

 

Веселина Георгиева Дянкова

Медицинска сестра. Удостоена на 06.04.2012 г. по повод Деня на здравния работник – за изключителен принос в областта на здравеопазването и неуморен дългогодишен труд.

 

Д-р Васил Цветанов Василев

Невролог в Медицински център -1 гр. Генерал Тошево. Удостоен за особени заслуги в областта на здравеопазването, за дългогодишен и всеотдаен труд и по повод Деня на здравия работник – 7 април – със заповед № 326 / 01.04.2013 г. 

 

 

Иванка Димитрова Бакалова

Медицинска сестра - рехабилитатор в Медицински център-1 гр. Генерал Тошево. Удостоена за особени заслуги в областта на здравеопазването, за дългогодишен и всеотдаен труд и по повод Деня на здравия работник – 7 април – със заповед № 326/ 01.04.2013 г. 

 

 

Любка Борисова  Шопова

Акушерка – Удостоена по повод  Световния ден на здравето и здравния работник в Република България – за дългогодишен и всеотдаен труд – със зап. № 294/ 04.04.2014 г.

 

 

Пенка Алексиева  Тодорова

Медицинска сестра - Удостоена по повод Световния ден на здравето и здравния работник в Република България – за дългогодишен и всеотдаен труд – със зап. № 293/ 04.04.2014 г. 

 

 

Д-р Милка Иванова Михайлова

Кардиолог в Медицински център – гр. Генерал Тошево. Удостоена на 07 април 2015 г. със зап. № 276/ 01.04.2015 г. - по повод Световния ден на здравето и здравния работник в Република България - за особени заслуги в областта на здравеопазването.

 

Росица Монева Симеонова

Клиничен лаборант. Удостоена по повод Световния ден на здравето и здравния работник в Р България- за особени заслуги в областта на здравеопазването - със зап. № 276/ 01.04.2015 г. 

 

д-р Надя Иванова Стефанова

Личен лекар. Удостоена на 07.04.2016 г. по повод Деня на здравния работник – за особени заслуги в областта на здравеопазването.

 

Къна Минчева Дякова

Медицинска сестра. Удостоена на 7 април 2016 г. по повод Деня на здравния работник – за особени заслуги в областта на здравеопазването.

 

д-р Румяна Малчева Ангелова

Специалист вътрешни болести и пубмология. Удостоена на 7 април 2018 г. по повод Деня на здравния работник – за особени заслуги в областта на здравеопазването.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоените с Почетен знак „Златна Добруджа”

 

Добруджански земеделски институт

Във връзка с честване на 70 години от създаването на ДЗИ и Празника на пшеницата, за заслуги в областта на селското стопанство и за изключителен принос към развитието на селскостопанската наука и практика. Удостоени с отличието със заповед № 540/04.06.2021г. на кмета на Община Генерал Тошево.