Община Генерал Тошево

Най-често срещани въпроси и отговори

1. Получаването на издадени  удостоверения/служебни бележки лично ли трябва да бъде?

Отговор: Получаването става лично или от упълномощен представител.

2. Какви услуги предлага община Генерал Тошево

Отговор: Всички услуги по дейности, описани за всяка от тях, необходими документи, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат намерени на следния адрес: Видове услуги

3. Какво е необходимо за заявяване на услугата по електронен път?

Отговор: При ползване на Единен портал за достъп до електронни административни услуги и Система за сигурно електронно връчване, заплащане и предоставяне на електронни услуги – квалифициран електронен подпис( КЕП), облачен КЕП или ПИК на НАП.

4. Къде може да бъде получен изготвения документ?

Отговор: По Ваш избор: на място, в което е подадено заявението, по пощата или по куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка.

5. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към община Генерал Тошево

Отговор: Справката е достъпна на адрес: Проверка на задължения за МДТ към Община Генерал Тошево

6. Къде и как се заплащат услугите?

Отговор: Центърът за админстративно обслужване се намира на адрес: ул. Васил Априлов №5, в брой на касата; чрез пос терминал; по банков път.

7. Как мога да получа информация по телефона?

Отговор:  Информацията е достъпна на интернет страницата на община -Телефонен указател