Община Генерал Тошево

Кметски екип и приемни дни

График на приемните дни

 

Валентин  Димитров
кмет

Приемни дни:
Понеделник – 13.0015.30 ч.

 

Деян Димитров
заместник-кмет

Ресор - Стопански дейности

Приемни дни:
Вторник – 13.0015.00 ч.

 

Катерина Николова
секретар

 

За контакти:

05731/20-20, 05731/44-20, факс 05731/25-05

  mail@toshevo.org

График за приемните дни в Община Генерал Тошево

Валентин Димитров – Кмет
Понеделник - 13.30 – 15.30 ч.

Деян Димитров – заместник-кмет
Вторник - 13.00 – 15.00 ч.