Община Генерал Тошево

Плащане и проверка на за задължения за местни данъци и такси

Проверка на задължения за Местни данъци и такси към община Генерал Тошево можете да направите тук.

Чрез egov.bg с няколко клика се предоставя възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. В процес на интеграция са останалите системи за местни данъци и такси. Има възможност за интеграция на други системи, съхраняващи задължения, каза Николай Минев.

Министерството е подготвило видео „Проверка на задължения за местни данъци и такси“: https://drive.google.com/file/d/1TBLRruMYQLIcz27aaeebmjueRHX_JIpn/view?usp=sharing