Община Генерал Тошево

Обща информация

Проверка на задължения за Местни данъци и такси към община Генерал Тошево можете да направите тук.

Калкулатор за годишен данък на лек и товарен автомобил до 3.5 тона вижте тук.

Плащане на местни данъци и такси чрез Български пощи: вижте повече

Важно!

Сроковете за внасяне на данъците през 2021 г. са както следва:


За Данък недвижим имот, Такса битови отпадъци и Данък за моторно превозно средство:

  • Първа вноска – до 30.06.2021 г.
  • Втора вноска – от 01.07.2020 г. до 01.11.2021 г.

При заплащане на цялата сума до 05.05.2021г., ползвате 5% отстъпка.

 

Патентен данък:

Декларации за патентен данък се подават до 31.01.2021 г.

  • Първа вноска е до 31.01.2021 г.
  • Втора вноска е до 30.04.2021 г.
  • Трета вноска е до 31.07.2021 г.
  • Четвърта вноска е до 01.11.2021 г.


Данък върху таксиметров превоз на пътници:

Общинският съвет на Община Генерал Тошево определи Данък върху превоз на пътници в размер на 300 лева. По закон всяка община може да определи размер на данъка в границите от 300 до 1000 лева за всяко такси, на което издава разрешение за превоз на пътници.

 

Работното време на касата е:

от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Размерът на Данък недвижим имот за 2021 г. на територията на Община Генерал Тошево е в размер на 2 промила /%о/ върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица и 2 промила /%о/ върху по-високата от отчетна стойност или данъчната оценка на недвижимия имот за юридически лица.

Размерът на таксата за битови отпадъци за 2020 г. на територията на Община Генерал Тошево в промили /%о/ по населени места.

Населено място ТБО ФЛ %0 ТБО ЮЛ %0 жил. ТБО ЮЛ %0 нежил.
    смето
събиране
депо чистота oбщо смето
събиране
депо чистота oбщо смето
събиране
депо чистота oбщо
01 С.АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 1,5 1,0 0,8 3,2 1,7 1 0,8 3,5 3,6 1,8 1,1 6,5
02 БАЛКАНЦИ 1,2 0,9 0,4 2,4 1,2 0,8 0,3 2,3 2,3 1,0 0,5 3,8
03 БЕЖАНОВО 2,3 1,4 0,7 4,3 3,9 2,1 0,7 6,7 4,8 2,4 0,9 8,1
04 ВАСИЛЕВО 5,0 3,1 2,0 10,0 8,0 6,0 2,0 16,0 8,0 6,0 4,0 18,0
05 ВЕЛИКОВО 4,2 2,7 1,0 7,8 6,7 3,5 1,0 11,2 7,9 3,9 1,3 13,1
06 ВИЧОВО 3,0 2,2 0,6 5,7 7,5 3,6 1,0 12,1 7,5 3,6 1,0 12,1
07 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 2,0 2,9 1,2 5,3 1,4 2,7 3.2 7,3 2.0 3,3 3,5 8,8
08 ГОРИЦА 3,7 2,0 1,1 6,7 5,9 3,0 1,4 10,3 7,0 3,4 1,7 12,1
09 ГРАДИНИ 1,4 1,0 0,7 3 1,4 0,8 0,8 3 1,7 0,9 0,5 3,1
10 ДЪБОВИК 2 1,6 0,4 3,9 2,8 2,3 0,7 5,8 3,2 2,5 0,7 6,4
11 ЖИТЕН 1,6 1,4 0,5 3,4 2,5 2,1 0,6 5,2 4,0 3,2 0,9 8,1
12 ЗОГРАФ 2,8 1,5 0,9 5,1 6,0 3,1 1,1 10,2 7,5 3,5 1,1 12,1
13 ИЗВОРОВО 1,4 1,0 0,7 3,0 4,7 3,3 1,1 9,1 4,3 3,3 1,5 9,1
14 ЙОВКОВО 0,5 0,4 0,2 1,0 1,4 1,0 0,5 2,9 2,6 1,9 0,5 5,0
15 КАЛИНА 1,6 0,9 0,5 2,9 4,0 1,3 0,5 5,8 4,2 2,1 0,8 7,1
16 КАРДАМ 1,3 1,4 0,8 3,0 1,9 1,4 1,0 4,3 2,5 2,1 1,2 5,8
17 КОНАРЕ 1,5 1,1 0,5 3,0 2,3 1,3 0,8 4,4 3,5 2,7 0,8 7,0
18 КРАИЩЕ 0,8 0,6 0,3 1,6 1,2 0,7 0,3 2,2 1,8 1,0 0,5 3,3
19 КРАСЕН 1,5 0,9 0,7 3,0 2,1 2,1 1,1 5,3 2,4 2,4 1,4 6,2
20 КЪПИНОВО 1,6 1,5 1,0 4,0 3,0 2,8 1,4 7,2 4,0 4,0 2,1 10,1
21 ЛОЗНИЦА 2,8 1,6 1,0 5,3 7,2 3,6 1,3 12,1 7,3 3,6 1,2 12,1
22 ЛЮЛЯКОВО 2,3 1,3 0,9 4,4 3,5 2,5 1,0 7,0 4,0 3,0 1,0 8,0
23 МАЛИНА 4,0 3,1 1,0 8,0 6,0 5,1 1,0 12,1 6,5 5,2 1,4 13,0
24 ОГРАЖДЕН 0,0 0,6 0,6 1,1 0,0 0,4 0,6 1,0 0,0 2,0 2,0 4,0
25 ПЕТЛЕШКОВО 0,9 0,5 0,2 1,5 1,3 0,7 0,5 2,5 1,3 0,7 0,5 2,5
26 ПИСАРОВО 3,6 2,1 1,2 6,8 7,5 3,6 1,0 12,1 7,5 3,5 1,1 12,1
27 ПЛЕНИМИР 4,0 3,1 2,0 9,0 7,0 4,4 1,1 12,5 7,0 5,0 1,0 13,0
28 ПРЕСЕЛЕНЦИ 1,5 1,0 0,3 2,7 1,5 1,4 0,4 3,3 2,7 2,2 0,6 5,5
29 ПРИСАД 6,0 5,1 4,0 15,0 8,0 7,0 4,0 19,0 8,0 7,0 4,0 19,0
30 ПЧЕЛАРОВО 1,8 1,6 0,6 3,9 5,0 4,1 1,1 10,2 5,0 4,1 1,1 10,2
31 РАВНЕЦ 4,5 3,6 1,5 9,5 6,2 5,3 0,7 12,2 7,0 5,5 2,0 14,5
32 РОГОЗИНА 4,0 2,1 1,0 7,0 6,6 3,3 1,2 11,1 6,6 4,4 1,1 12,1
33 РОСЕН 5,0 2,7 0,7 8,3 7,7 3,8 0,6 12,1 7,7 3,8 0,6 12,1
34 РОСИЦА 2,1 1,8 0,7 4,5 3,5 2,9 0,8 7,2 4,0 3,5 1,6 9,1
35 СИРАКОВО 2,8 1,6 0,8 5,1 4,2 2,2 0,8 7,2 6,0 3,0 1,1 10,1
36 СНОП 1,9 1,1 0,5 3,4 5,0 2,6 0,6 8,2 5,4 3,6 1,0 10,0
37 СНЯГОВО 5,0 2,8 1,3 9,0 4,9 2,7 1,5 9,1 7,5 3,8 0,8 12,1
38 СПАСОВО 1,8 1,2 0,4 3,0 3,4 1,5 1,0 5,9 4,0 3,0 1,0 8,0
39 СРЕДИНА 2,9 1,6 1,0 5,4 3,6 1,9 0,7 6,2 6,0 3,0 1,1 10,1
40 СЪРНИНО 3,5 1,9 1 6,3 6,3 3,2 0,7 10,2 9,5 4,7 0,9 15,1
41 УЗОВО 1,3 0,8 0,4 2,4 4,0 2,2 1,1 7,2 5,0 3,0 1,1 9,1
42 ЧЕРООКОВО 3,1 1,9 0,8 5,7 5,0 4,0 1,1 10,1 6,5 5,5 1, 13,1

 

Информация за събраните данъци и такси по месеци през 2020 година

Януари 72 292 лева
Февруари 111 166 лева
Март 324 917 лева
Април 673 630 лева
Май 131 672 лева
Юни 157 715 лева
Юли 127 319 лева
Август 146 146 лева
Септември 116 959 лева
Октомври 180 898 лева
Ноември 162 887 лева
Декември 345 355 лева