Община Генерал Тошево

Обща информация

Проверка на задължения за Местни данъци и такси към община Генерал Тошево можете да направите тук.

Калкулатор за годишен данък на лек и товарен автомобил до 3.5 тона вижте тук.

Плащане на местни данъци и такси чрез Български пощи: вижте повече

Важно!

Сроковете за внасяне на данъците през 2024 г. са както следва:


За Данък недвижим имот, Такса битови отпадъци и Данък за моторно превозно средство:

  • Първа вноска – до 01.07.2024 г.
  • Втора вноска – до 31.10.2024 г.

При заплащане на цялата сума до 30 април 2024 г., ползвате 5% отстъпка.

Патентен данък:

Декларации за патентен данък се подават до 31.01.2024 г.

  • Първа вноска е до 31.01.2024 г.
  • Втора вноска е до 30.04.2024 г.
  • Трета вноска е до 31.07.2024 г.
  • Четвърта вноска е до 31.10.2024 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто/


Данък върху таксиметров превоз на пътници:

Общинският съвет на Община Генерал Тошево определи Данък върху превоз на пътници в размер на 300 лева. По закон всяка община може да определи размер на данъка в границите от 300 до 1000 лева за всяко такси, на което издава разрешение за превоз на пътници. Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

 

Работното време на касата е:

от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Размерът на Данък недвижим имот за 2024 г. на територията на Община Генерал Тошево е в размер на 2 промила /%о/ върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица и 2 промила /%о/ върху по-високата от отчетна стойност или данъчната оценка на недвижимия имот за юридически лица.

Размерът на таксата за битови отпадъци за 2024 г. на територията на Община Генерал Тошево в промили /%о/ по населени места.

Населено място ТБО ФЛ %0 ТБО ЮЛ %0 жил. ТБО ЮЛ %0 нежил.
    смето
събиране
депо чистота oбщо смето
събиране
депо чистота oбщо смето
събиране
депо чистота oбщо
01 С.АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 1,5 1,1 0,8 3,4 1,7 1 0,8 3,5 3,6 1,8 1,1 6,5
02 БАЛКАНЦИ 1,2 1,0 0,4 2,6 1,2 0,8 0,3 2,3 2,3 1,0 0,5 3,8
03 БЕЖАНОВО 2,3 1,5 0,7 4,5 3,9 2,1 0,7 6,7 4,8 2,4 0,9 8,1
04 ВАСИЛЕВО 5,0 3,2 2,0 10,2 8,0 6,0 2,0 16,0 8,0 6,0 4,0 18,0
05 ВЕЛИКОВО 4,2 2,8 1,0 8,0 6,7 3,5 1,0 11,2 7,9 3,9 1,3 13,1
06 ВИЧОВО 3,0 2,3 0,6 5,9 7,5 3,6 1,0 12,1 7,5 3,6 1,0 12,1
07 ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 2,0 3,2 1,2 6,4 1,4 2,7 3.2 7,3 2.0 3,3 3,5 8,8
08 ГОРИЦА 3,7 2,1 1,1 6,9 5,9 3,0 1,4 10,3 7,0 3,4 1,7 12,1
09 ГРАДИНИ 1,4 1,1 0,7 3,2 1,4 0,8 0,8 3,0 1,7 0,9 0,5 3,1
10 ДЪБОВИК 2 1,7 0,4 4,1 2,8 2,3 0,7 5,8 3,2 2,5 0,7 6,4
11 ЖИТЕН 1,6 1,5 0,5 3,6 2,5 2,1 0,6 5,2 4,0 3,2 0,9 8,1
12 ЗОГРАФ 2,8 1,6 0,9   5,3 6,0 3,1 1,1 10,2 7,5 3,5 1,1 12,1
13 ИЗВОРОВО 1,4 1,1 0,7 3,2 4,7 3,3 1,1 9,1 4,3 3,3 1,5 9,1
14 ЙОВКОВО 0,5 0,5 0,2 1,2 1,4 1,0 0,5 2,9 2,6 1,9 0,5 5,0
15 КАЛИНА 1,6 1,0 0,5 3,1 4,0 1,3 0,5 5,8 4,2 2,1 0,8 7,1
16 КАРДАМ 1,3 1,6 0,8 3,7 1,9 1,4 1,0 4,3 2,5 2,1 1,2 5,8
17 КОНАРЕ 1,5 1,2 0,5 3,2 2,3 1,3 0,8 4,4 3,5 2,7 0,8 7,0
18 КРАИЩЕ 0,8 0,7 0,3 1,8 1,2 0,7 0,3 2,2 1,8 1,0 0,5 3,3
19 КРАСЕН 1,5 1,0 0,7 3,2 2,1 2,1 1,1 5,3 2,4 2,4 1,4 6,2
20 КЪПИНОВО 1,6 1,6 1,0 4,2 3,0 2,8 1,4 7,2 4,0 4,0 2,1 10,1
21 ЛОЗНИЦА 2,8 1,7 1,0 5,5 7,2 3,6 1,3 12,1 7,3 3,6 1,2 12,1
22 ЛЮЛЯКОВО 3,0 2,0 1,0 6,0 3,5 2,5 1,0 7,0 4,0 3,0 1,0 8,0
23 МАЛИНА 4,0 3,2 1,0 8,2 6,0 5,1 1,0 12,1 6,5 5,2 1,4 13,1
24 ОГРАЖДЕН 0,0 0,6 0,6 1,2 0,0 0,4 0,6 1,0 0,0 2,0 2,0 4,0
25 ПЕТЛЕШКОВО 0,9 0,6 0,2 1,7 1,3 0,7 0,5 2,5 1,3 0,7 0,5 2,5
26 ПИСАРОВО 3,6 2,2 1,2 7,0 7,5 3,6 1,0 12,1 7,5 3,5 1,1 12,1
27 ПЛЕНИМИР 6,0 5,0 2,5 13,5 7,5 5,0 2,5 15,0 7,0 5,0 1,0 13,0
28 ПРЕСЕЛЕНЦИ 1,5 1,1 0,3 2,9 1,5 1,4 0,4 3,3 2,7 2,2 0,6 5,5
29 ПРИСАД 7,5 6,5 4,0 18 8,0 7,0 4,0 19,0 8,0 7,0 4,0 19,0
30 ПЧЕЛАРОВО 1,8 1,7 0,6 4,1 5,0 4,1 1,1 10,2 5,0 4,1 1,1 10,2
31 РАВНЕЦ 4,5 3,7 1,5 9,7 6,2 5,3 0,7 12,2 7,0 5,5 2,0 14,5
32 РОГОЗИНА 4,0 2,2 1,0 7,2 6,6 3,3 1,2 11,1 6,6 4,4 1,1 12,1
33 РОСЕН 5,0 2,8 0,7 8,5 7,7 3,8 0,6 12,1 7,7 3,8 0,6 12,1
34 РОСИЦА 2,1 1,9 0,7 4,7 3,5 2,9 0,8 7,2 4,0 3,5 1,6 9,1
35 СИРАКОВО 2,8 1,7 0,8 5,3 4,2 2,2 0,8 7,2 6,0 3,0 1,1 10,1
36 СНОП 1,9 1,2 0,5 3,6 5,0 2,6 0,6 8,2 5,4 3,6 1,0 10,0
37 СНЯГОВО 5,6 3,6 1,5 10,7 4,9 2,7 1,5 9,1 7,5 3,8 0,8 12,1
38 СПАСОВО 2,6 1,7 1,0 5,3 3,4 1,5 1,0 5,9 4,0 3,0 1,0 8,0
39 СРЕДИНА 3,7 2,6 1,3 7,6 3,6 1,9 0,7 6,2 6,0 3,0 1,1 10,1
40 СЪРНИНО 3,5 2,0 1 6,5 6,3 3,2 0,7 10,2 9,5 4,7 0,9 15,1
41 УЗОВО 1,3 0,9 0,4 2,6 4,0 2,2 1,1 7,3 5,0 3,0 1,1 9,1
42 ЧЕРООКОВО 3,1 2,0 0,8 5,9 5,0 4,0 1,1 10,1 6,5 5,5 1,1 13,1