Община Генерал Тошево

Електронни услуги

Електронни услуги от община Генерал Тошево може да заявите онлайн чрез Единният портал за достъп до електронни административни услуги (eGov.bg)  на Министерството на електронното управление.

Преди да започнете електронно заявяване:
- Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
- Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.