Община Генерал Тошево

Здравеопазване

В oбщина Генерал Тошево функционират следните здравни институции:

"Медицински център-I-Генерал Тошево"

гр.Генерал Тошево

ул. „Иван Вазов” №15

тел.: 05731 2117 - регистратура

Филиал за "Спешна медицинска помощ"

гр.Генерал Тошево

ул. „Иван Вазов” №15

тел.:112

Общопрактикуващи лекари

Лекарски практики на общопрактикуващи медици, освен в общинския център, има и в селата Спасово, Кардам, Василево, Житен, Красен, Росица и Петлешково.

д-р Женя Стефанова Щерева       

Специалист: Хуманни лекари, Общопрактикуващ лекар

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "Иван Вазов" №15

тел: 0887 959 425

 

д-р Мима Ангелова Митева-Георгиева

Специалист: Хуманни лекари, Общопрактикуващ лекар

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "Г. С. Раковски" №1, каб. 2

тел: 0885 311 535

 

д-р Иванка Пенева Стойчовска

Специалист: Хуманни лекари, Общопрактикуващ лекар

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "Иван Вазов" №15

с. Петлешково

тел: 0887 562 138

 

д-р Здравко Георгиев Иванов

Специалист: Хуманни лекари, Общопрактикуващ лекар

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "Иван Вазов" №15

тел: 0888 136 186

 

д-р Надя Иванова Стефанова

Специалист: Хуманни лекари, Общопрактикуващ лекар

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "Иван Вазов" №15

тел: 0889 832 979

 

д-р Йордан Илиев Георгиев

Специалист: Хуманни лекари, Общопрактикуващ лекар

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "Иван Вазов" №15

тел: 0888 737 658

 

д-р Катюша Георгиева Димитрова

Специалист: Хуманни лекари, Общопрактикуващ лекар и вътрешни болести

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "Г. С. Раковски" №1, каб. 1

тел: 0888 285 015

с. Кардам

 

д-р Мирослав Байчев

Специалист: Хуманни лекари, Общопрактикуващ лекар

Адрес: с.Красен; с.Росица

тел: 0888 930 059

 

д-р Петър Димитров

Специалист: Хуманни лекари, Общопрактикуващ лекар

Адрес: с. Житен

тел: 0876 100 124

 

д-р Огнян Василев

Специалист: Хуманни лекари, Общопрактикуващ лекар

Адрес: с. Василево; с. Спасово

тел: 0895 780 988

 

Денталната дейност на територията на общината се обслужва от 6 кабинета:

 

д-р Яна Бонева Георгиева

Специалист: Стоматолози, Лекар по дентална медицина

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "Васил Априлов" №20

тел: 0887 546 064

с. Кардам

 

д-р Радка Стоева Йорданова

Специалист: Стоматолози, Лекар по дентална медицина

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "Г. С. Раковски" №12А

тел: 0889 635 962

 

д-р Цанка Тодорова Господинова

Специалист: Стоматолози, Лекар по дентална медицина

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "С. Врачански" №11

тел: 0898 531 300

 

д-р Марин Русев

Специалист: Стоматолози, Лекар по дентална медицина

Адрес: гр. Генерал Тошево

ул. "Иван Вазов" №13, каб. 311

тел: 0883 395 578

 

д-р Иван Караиванов

Специалист: Стоматолози, Лекар по дентална медицина

Адрес: с. Спасово

тел: 0878 761 617

 

Всички училища и детски градини на територията на общината са обезпечени от медицински кабинети.