Община Генерал Тошево

Социални дейности

Водещ приоритет в управлението на Община Генерал Тошево е разгръщането на активна социална политика. Тя се осъществява чрез редица механизми, както собствено, така и с външно (държавно/европейско) финансиране.

 

  • Домашен социален патронаж

На територията на общината от 1980 година функционира Домашен социален патронаж. Социалната услуга ДСП е насочена предимно към хората в пенсионна възраст, хора с увреждания, ветерани от войните и военноинвалиди. Към момента се обслужват 300 /триста/ лица. Обслужваните лица са от 22 /двадесет и две/ населени места. Община Генерал Тошево разполага с модерна, добре обзаведена кухня и кухненско оборудване както и 5 /пет/ броя специализирани леки автомобили за разнос на храната

Домашен социален патронаж предлага следните видове услуги: доставка на храна по домовете, поддържане на лична и битова хигиена, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел.енергия, вода и телефон, закупуване на лекарства, съдействие при снабдяване с технически помощни средства, медицински прегледи, при изготвяне на документи за ТЕЛК, за настаняване в Дом, административни услуги, поддържане на социални контакти и др.

Управленския персонал в социалната сфера към Община Генерал Тошево се намира в сградата на общинска администрация в град Генерал Тошево.

Освен услугите, предлагани от Домашен социален патронаж, Община Генерал Тошево непрестанно разширява кръга на своите социални услуги. Целта на тази политика е да бъдат обхванати онези социални групи (хора над 65 години, инвалиди, многодетни семейства и др.), които имат реална нужда от помощ. За постигането й Общинска администрация работи по следните проекти с държавно и европейско финансиране:

  • Механизъм лична помощ;
  • Асистентска подкрепа;
  • Център за обществена подкрепа;
  • Проект "Топъл обяд в община Генерал Тошево";
  • "Грижа в дома - община Генерал Тошево";
  • Проект "Приеми ме - 2015".