Община Генерал Тошево

Официален административен и електронен адрес за кореспонденция

Официален административен и електронен адрес за кореспонденция на Общинска администрация Генерал Тошево

Наименование: Община Генерал Тошево

Адрес: 9500, гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5

E-mail: mail@toshevo.org

Web-site: www.generaltoshevo.bg

ЕИК:000852633

ИН по ЗДДС: BG000852633

Идентификатор в административния регистър: 326

Телефон за информация: +359 5731 2020

Факс: +359 5731 2505

Орган осъществяващ конрола върху дейноста на Община Генерал Тошево: Общински съвет, контролни държавни органи

Обжалване на действията и издадените актове: по реда определен от нормативния документ въз основа, на който е извършено действието или е издаден актът.

Административно-информационен център и горещ телефон за сигнали, жалби, предложения: +359 5731 2020 (разговорите са на цена за селищен разговор в зависимост от абонаментния ви план)

Ще бъдат разглеждани единствено и само заявления за административни услуги и/или за достъп до обществена информация, жалби и сигнали от граждани с идентификация на самоличността, посочен адрес за кореспонденция и подадени до Кмета на Общината, чрез oфициалната служебна електронна поща на Община Генерал Тошево – mail@toshevo.org или през Системата за сигурно електронно връчване на Държавната агенция за електронно управление https://edelivery.egov.bg/

Стандартно работно време :

От: 08:00 ч. - до: 12:00 ч.

и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Продължителност: 8 часа.

1 час почивка