Община Генерал Тошево

22 март ’21

Покана на НЧ „Дора Габе – 1940“, село Дъбовик за „Услуга за ползване на озвучителна техника и за озвучител“

Покана на НЧ „Дора Габе – 1940“, село Дъбовик за „Услуга за ползване на озвучителна техника и за озвучител“

Покана на НЧ „Дора Габе – 1940“, село Дъбовик за „Услуга за ползване на озвучителна техника и за озвучител“

Още новини