Община Генерал Тошево

05 юли ’22

Започнаха дейностите по проект "Заедно можем да продължим"

Започнаха дейностите по проект "Заедно можем да продължим"

Започнаха дейностите по проект "Заедно можем да продължим"

С дъх на лавандула и море…..така започнаха заниманията на летните групи сформирани в двете детски градини в града – детска градина „Пролет“ и детска градина „Първи юни“ по проект № BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”. Най-големите възпитаници на детските заведения стартираха своя щур и незабравим месец с урок по родолюбие. Заедно със своите педагози  и медиатори поднесоха цветя на паметниците на Генерал Стефан Тошев и Васил Левски. А за да се запознаят по подробно с историята на града, бъдещите първолаци посетиха Исторически музей гр. Ген. Тошево, където директорът Цветелина Христова ги посрещна и показа културно-историческото наследство на община Генерал Тошево. За завършек на посещението децата показаха своите знания, като рецитираха стихотворения посветени на нашата родина. Стихотворенията „Батак“ и „Хаджи Димитър“ и съпътстващите  аплодисменти огласиха залата на Историческия музей. Урокът приключи в двора на лятната академия „Патиланци“ към ЦПЛР- ЦРД под звуците на летни морски песни и лавандулов сладолед.

 

През целият месец юли на децата от летните групи им предстои да се забавляват, да обогатяват своите познания по български език, математика, околен свят, да посетят забележителностите в нашата община  и извън нея.

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 

Община Генерал Тошево носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия  документ,  и при никакви обстоятелства не може да се приеме  като официална позиция на Европейския съюз или ОП РЧР.”

Още новини