Община Генерал Тошево

15 май ’24

Забранява се продажбата на спиртни напитки в изборния ден - 9 юни 2024 година

Забранява се продажбата на спиртни напитки в изборния ден - 9 юни 2024 година

Забранява се продажбата на спиртни напитки в изборния ден - 9 юни 2024 година

Забранява се продажбата на спиртни напитки в изборния ден - 9 юни 2024 година.

Може да се запознаете със Заповедта тук: Забранява се продажбата на спиртни напитки в изборния ден - 9 юни 2024 година.

Още новини