Община Генерал Тошево

21 юни ’22

За поредна година стартира предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим”

За поредна година стартира предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим”

За поредна година стартира предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим”

За поредна година летните групи сформирани в детска градина „Пролет“ и детска градина „Първи юни“ гр. Генерал Тошево отварят врати за своите възпитаници, на които им предстои да постъпят в първи клас на есен. Предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ за деца на възраст между 6 и 7 години по проект № BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски социален фонд, стартира на 04.07.2022 година и е с капацитет на групите - 30 деца.

 

През целият месец малчуганите в детските градини ще имат възможност да обогатят своите познания по български език, математика, конструиране, ще пътуват в света на историята, ще опознаят чудесата на природата. Предстои им едно щуро забавление, игри и веселие.  

 

Летните групи ще предоставят полудневни дейности, от 08:00 часа до 12:00 часа, като на всички деца е осигурена закуска и обяд със средства по проекта! А за най-смелите, най-бързите, най-щурите ще има и награди.

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 

Община Генерал Тошево носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия  документ,  и при никакви обстоятелства не може да се приеме  като официална позиция на Европейския съюз или ОП РЧР.”

Още новини