Община Генерал Тошево

28 август ’23

XXIV Фолклорен събор „Богородица“ – наградени участници

XXIV Фолклорен събор „Богородица“ – наградени участници

XXIV Фолклорен събор „Богородица“ – наградени участници

I.   П Е В Ч Е С К И  Г Р У П И:

ПЕВЧЕСКИ  ФОЛКЛОРНИ  ГРУПИ

ДО 14 г.

      няма класирани

НАД 14 г.

I награда

 • Вокална група „Кардамки“ – НЧ „Пробуда - 1941“ с. Кардам;
 • Група за авт. фолклор „Извор“ – НЧ „Дора Габе - 1940“ с. Дъбовик;
 • Група за авт. фолклор „Черноочки“ – НЧ „Ст. Караджа - 1941 год.“.

 

II награда

 • Вокална група за авт. фолклор - НЧ „Й. Йовков - 1941“ с. Змеево;
 • Мъжка фолкл. група – Клуб на пенсионера „Добруджански глас“ – Добрич;
 • Фолклорна група – НЧ „Йордан Йовков - 1941 година“ с. Росица.

 

III награда

 • Фолкл. група „Автентични гласове“ - НЧ „З. Стоянов - 1940“  с. Овчарово;-
 • Певческа група „Тракийка“  НЧ „Просвета - 1905“ гр. Аксаково
 • Женска певческа група – НЧ „Груди Филипов - 1940“ с. Божурово.

II.      Т А Н Ц О В И  Г Р У П И:

 

ТАНЦОВИ ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

ДО 14 г.  

награди не се присъждат

 

НАД 14 г.

II награда   

 • Танцова група – Клуб на пенс. „Добруджански глас“ гр. Добрич

 I и III награда – не се присъждат

ТАНЦОВИ ГРУПИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

ДО 14 г.  награди не се присъждат

 

НАД 14 г.

I награда  -  не се присъжда

II награда

 • Танцов клуб „Силистра“ – НЧ „Доростол - 1870“ гр. Силистра

III награда

 • Танцов състав „Българилци“ -  НЧ „Пробуда 1939“ кв. Рилци, гр. Добрич

III. И Н Д И В И Д У А Л Н И   И З П Ъ Л Н И Т Е Л И:

ПЕВЦИ ДО 14 г.

I награда   

 • Жени Бучекчиева – ЦРД гр. Генерал Тошево;

 

II награда

 • Йордан Станимиров – ЦРД гр. Генерал Тошево;
 • Стефан Бучекчиев – ЦРД гр. Генерал Тошево.

 

III награда

 • Цветелина Маркова – ЦРД гр. Генерал Тошево;
 • Стефани Стелиянова – НЧ „Ст. Караджа - 1943 г.“ с. Малина.

 

Поощрителни награди:

 • Евгени Добринов - НЧ „Светлина - 1941“ гр. Ген. Тошево;
 • Лора Маринова - ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Варна;
 • Ралица Момчилова - НЧ „Пробуда - 1939“ кв. Рилци, гр. Добрич;
 • Георги Симеонов – НЧ „Тодор Рачински - 2011“ с. Петлешково.

                                         

ПЕВЦИ НАД 14 г.

I награда

 • София Иванова – НЧ „Наука 1927“ с. Крумово;

 

II награда

 • Преслава Галинова Господинова – НЧ „Ст. Караджа - 1943 г.“ с. Малина;
 • Славея Яворова Младенова – ОУ „Сава Доплоплодни“ гр. Шумен;
 • Гинка Неделчева – НЧ „Учител - 1906“ с. Слънчево, общ. Аксаково;
 • Стоян Цонев – НЧ „Светлина - 1941“ гр. Генерал Тошево.

III награда

 • Росица Кръстева – НЧ „Свобода - 1940“ с. Граничар, общ. Шабла;
 • Мария Добрева – НЧ „Образование  - 1979“ с. Климентово, общ. Аксаково;
 • Димка Маринова – НЧ „Просвета - 1905“ гр. Аксаково, обл. Варна;
 • Магдалена Христова – НЧ „Александър Гичев - 1907“ с. Василево.

ДУЕТИ, ТРИА и квартети  ДО 14 г.

      награди не се присъждат

 

 

 

 

ДУЕТИ, ТРИА и КВАРТЕТИ НАД 14 г.

 

I награда – не се присъжда

 

II награда

 • дует Галя Петрова и Недялка Андреева – НЧ „Нов живот“ с. Преселенци;
 • Фолклорен квартет – НЧ „Васил Левски - 2007“ с. Сноп;

 

III награда

 • Фолклорен квартет – НЧ „Александър Гичев - 1907“ с. Василево;
 • Дует Мария Добрпева и Марияна Панайотова - НЧ „Образование 1979“с. Климентово, общ. Аксаково;

Поощрителни награди:

 • Фолклорно трио „Чародейка“ - НЧ „Тодор Рачински  - 2011“ с. Петлешково;
 • Фолклорно трио „Китка“ – НЧ „Христо Ботев - 1942“ с. Рогозина.

И Н С Т Р У М Е Н Т А Л И С Т И

I награда 

 • Станислав Стоянов – акордеон – НЧ „Пробуда 1939г.“ кв. Рилци, гр. Добрич;

 

II награда

 • Мартин Живков – гайда – СУ „Любен Каравелов“ гр. Добрич;
 • Виктор Йорданов - гайда- НЧ „Велко Ангелов - 1940“ с. Дропла, общ. Балчик;

III награда

 • Александър Димитров - акордеон - НЧ „Добри Чинтулов - 1941г.“ с. Славеево

ГРАМОТИ И СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

 

Награда за отлично представяне във всички категории:

 • Клуб на пенсионера „Европейски гласове“ гр. Добрич;

 

Награда за принос в опазване на българските фолклорни традиции

 • Сборна група на читалищни секретари от Община Генерал Тошево;
 • Школа „Фолклорни традиции“ при Център за работа с деца гр. Ген. Тошево;

 

Награда за принос в популяризиране на добруджанската народна песен:

 • Димитър Банчев - Фолкл. група „Балчиклии“, Клуб на пенсионера гр. Балчик;

 

Награда за най-атрактивен участник

 • Иван Стоянов  - Танцов клуб „Силистра“- НЧ „Доростол - 1870“ гр. Силистра;

 

Награда за най-възрастен изпълнител

 • Станка Колева - НЧ „Александър Гичев - 1907“ с. Всилево.

Още новини