Община Генерал Тошево

29 август ’23

Вече е изградена фотоволтаичната централа на покрива на бившата болница в града

Вече е изградена фотоволтаичната централа на покрива на бившата болница в града

Вече е изградена фотоволтаичната централа на покрива на бившата болница в града

През миналата седмица завърши изграждането и пускането в експлоатация на фотоволтаичната централа на покрива на сградата на бившата болница. Слънчевата инсталация ще покрива част от годишните нужди от електроенергия на Медицинския център в град Генерал Тошево. Инсталираната конструкция върху покрива на сградата е с обща мощност от 30 kWp.

 

Изграждането на соларната централа е част от ремонта на покрива на болницата. Той започна през месец май заради многото течове и ронещата се и развалена хидроизолация. Дейностите бяха съсредоточени върху корпусите „Б“ и „В“, където преди време бяха разположени различните отделения и легловата база на все още действащото медицинско заведение и където в момента се намира Медицинският център в града.     

 

Фотоволтаичната централа на покрива на болницата е втората подобна такава, изградена върху обществена сграда в град Генерал Тошево през тази година. Преди няколко месеца соларна инсталация беше направена и върху сградата на Общинска администрация. Тя също е с инсталирана мощност от 30 kWp, като 60 фотоволтаични модула (панели), всеки с мощност от по 500 Wp, са разположени върху алуминиева конструкция на площ от малко над 200 кв. м.

 

Целта на Община Генерал Тошево е диверсификация на източниците си за снабдяване с електрическа енергия и оптимизиране на разходите за нея. Очакваната произведена енергия от всяка една от двете централи на годишна база е 108 MWh, а това би трябвало да покрие около 35-40% от нуждите от електроенергия на сградите.   

 

Община Генерал Тошево продължава политиката си на реализиране на устойчиви проекти, които да отговарят на новите световни тенденции и подпомагат борбата с климатичните промени. Институцията управлява активно своя екологичен отпечатък и съблюдава стабилна политика за ефективност на ресурсите, добавяйки стойност в обществена полза.

Още новини