Община Генерал Тошево

05 юни ’24

УВЕДОМЛЕНИЕ за изработено Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда

"ВПД УИНД 1" ЕООД

УВЕДОМЛЕНИЕ за изработено Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 95, ал. 3, т. 7 от Закона за опазване на околната среда, възложител: "ВПД УИНД 1" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н "Приморски", бул. "Княз Борис I" № 111, Бизнес център Димят, ет. 8, офис № 24

 

УВЕДОМЯВА

че е изработено Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за "Изграждане на Ветроенергиен парк ВПД Уинд 1 и съпътстваща техническа инфраструктура", в землищата на с. Житен, с. Сноп, с. Градини, с. Пчеларово, с. Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич.

Становища и мнения се приемат при лице за контакти: г-н Мартин Илиев, Телефон: +359 52 918 987; e-mail: info@wpd.bg и в кметствата на с. Житен, с. Сноп, с. Градини, с. Пчеларово, с. Дъбовик, община Генерал Тошево и в община Генерал Тошево.

 

Заданието за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ е с осигурен достъп на интернет адрес: www.wpd.bg

 

Още новини