Община Генерал Тошево

28 юни ’22

Уведомление

Уведомление

Уведомление

Община Генерал Тошево, уведомява всички собственици и ползватели на недвижими имоти, попадащи в сервитутната зона на съществуваща ВЛ 110 kV „Димитър Ганев“ на територията на Община Генерал Тошево (землищата на гр. Генерал Тошево, с. Пленимир и с.Равнец), че започна да приема заявления за изплащане на обезщетения за нанесените вреди на селскостопанска продукция съгласно чл.64 от Закона за енергетиката, за преминаващото трасе при упражняването на сервитутно право за обект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Димитър Ганев“ от п/ст „Добруджа“ до п/ст „Генерал Тошево“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ЕИК 175201304.

 

Заявления с необходимите документи, доказващи правото на полагащото се  обезщетение се приемат в Центъра за услуги и информация, ет.1 в административната сграда на Община Генерал Тошево  всеки работен  ден от 08.00 часа до 17.00часа.

 

За допълнителна информация: 05731 2020 вътр.25 или 13.

Още новини