Община Генерал Тошево

28 май ’21

Съобщение на Националната служба за съвети в земеделието

Съобщение на Националната служба за съвети в земеделието

Съобщение на Националната служба за съвети в земеделието

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), планира да проведе изнесени приемни дни на 10.06.2021г. от 10:00 до 12:00 часа в сградата на Общинска служба земеделие Генерал Тошево и от 13:00 до 15:00 часа в сградата на кметството на село Къпиново. Земеделските стопани ще бъдат консултирани на място, респективно ще получат навременна и точна информация за възможностите, които предлага Програмата за развитие на селските райони. Дейността е изцяло насочена към малките и младите земеделски стопани, чрез предоставяне на безплатни консултантски и съветнически услуги.

Още новини