Община Генерал Тошево

17 юни ’24

Публично обсъждане на промени на бюджет 2024 г.

Публично обсъждане на промени на бюджет 2024 г.

Публично обсъждане на промени на бюджет 2024 г.

О Б Я В А

на 26-ти юни 2024 г. /сряда/ от 9.30 часа в зала “Дора Габе”, етаж трeти на Община Генерал Тошево, ще се проведе

 

Публично обсъждане на промени на бюджет 2024 г.

 

   На основание чл.84, ал.6 и  чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево, кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, кани местната общност да вземе участие в обсъждане на промените в бюджета на Община Генерал Тошево, приет с решение № 2-23/15.02.2024 г. и променен с решение № 5-10/23.05.2024 г. на Общински съвет Генерал Тошево.

 

   Информация за публичното обсъждане ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.generaltoshevo.bg в „Актуални новини”.

 

   Предложения във връзка с промените в бюджета на Община Генерал Тошево се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org в срок до 15:00 часа на 25.06.2024 г.

 

Още новини