Община Генерал Тошево

17 юли ’20

Продължават ремонтните дейности на спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“

В град Генерал Тошево продължава усилената работа по обектите от проектите за енергийна ефективност.

Спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“

Продължават ремонтните дейности на спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“

       В град Генерал Тошево продължава усилената работа по обектите от проектите за енергийна ефективност. С високи темпове се извършват дейности по санирането на пет многфамилни жилищни сгради. Някои от тях вече са почти завършени. Паралелно с това се реконструират и други два много важни обекта – спортната площадка на територията на ОУ „Хр. Смирненски“ и спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“.

   В началото на месец май започна изпълняването на проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Хр. Смирненски“ – град Генерал Тошево, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-20 г. Общият бюджет на проекта възлиза на 121 210.18 лева с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ, осигурена от европейските структурни фондове, е в размер на 61 860.83 лв. без ДДС. Останалите средства са предвидени от общинския бюджет.

   Извършването на строително-монтажни/ремонти работи на обект „Основен ремонт и обновяване на Спортна зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ – етап 2 е по Проект „Красива България“. Споразумението между Община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика за финансиране на одобреното проектно предложение, включва и дейности за провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица. Общият бюджет е в размер на 386 622 лв. с ДДС. В това число 119 853 лв. с ДДС, финансиране от Министерството на труда и социалната политика и 266 769 лв. с ДДС, собствени средства на Община Генерал Тошево.

   Преди седмица строителната фирма-изпълнител нареди скелето около спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“, а ремонтните дейности навлязоха в своя заключителен етап. Реконструкцията на съоръжението включва цялостен ремонт на съблекалните в залата; полагане на топлоизолация на външните стени на съоръжението; подмяна на електроразпределителната мрежа и В и К инсталацията; подмяна на отоплителната система и полагане на нови алуминиеви радиатори в цялата спортна зала; преработка на съществуващата вентилационна система. Ще бъде поставена и рампа, която да осигурява достъп за хора с увреждания.

Още новини