Община Генерал Тошево

02 декември ’21

Приключват ремонтните дейности по обектите от капиталовата програма за 2021 година

Площадът пред НЧ „Йордан Йовков – 1943“ в село Люляково

Приключват ремонтните дейности по обектите от капиталовата програма за 2021 година

Основните ремонти на четири големи улици в различни села от община Генерал Тошево вече приключиха. В момента продължават дейностите по още две улици – селата Спасово и Зограф, и на площада пред читалището в село Люляково. Всички тези обекти са част от капиталовата програма на Община Генерал Тошево за 2021 година, а работа върви усилено и в срок, благоприятствана от подходящото време.

 

Най-напред строителни дейности започнаха в село Пчеларово, където основно беше рехабилитирана ул. „Пета“. Тя води към гробищата на селото и беше силно компрометирана. Затова местната власт реши да направи основен ремонт именно там. Крайната стойност на завършения обект е 36 710 лв. с ДДС., като по улицата са направени следните дейности: изравяне на старата асфалтова настилка и подравняване, последвано от полагане на чакъл и валиране. Най-накрая е направено ново асфалтиране по протежение на цялото трасе.

 

Същите тези дейности са направени от по останалите улици, по които работата вече е приключила. Това са: ул. Бузлуджа“ в село Кардам на обща стойност от 31 085 лв. с ДДС, главната улица в село Калина (от параклиса до края на селото) на обща стойност от 62 693 лв. с ДДС и ул. „Десета“ в село Чернооково на обща стойност от 74 751 лв. с ДДС.

 

Все още строителни дейности се извършват в село Спасово, където основен ремонт се прави на ул. „Осма“ и в село Зограф, където се ремонтира улицата към гробището.

 

Улица „Осма“ в село Спасово се ремонтира в момента, като стойността за нейната рехабилитация възлиза на 72 317 лв. с ДДС. По нея се извършват същите дейности както и на горепосочените улиците. В село Зограф се полага само трошенокаменна настилка. Стойността на обекта възлиза на 35 915 лв.

 

Преди малко повече от седмица започнаха строителните дейности и на площада пред НЧ „Йордан Йовков – 1943“ в село Люляково. Там се прави нова тротоарна настилка и се поставят бетонни плочи – 40х40 см. върху циментова основа. Поставят се бордюри и площадково осветление. Ремонтира се и намиращата се в близост чешма. Малко преди да започнат тези дейности бяха почистени улуците на сградата на културната институция, тъй като те бяха силно замърсени и затлачени. Ремонтът на площада в село Люляково възлиза на 41 371 лв. с ДДС и трябва да приключи до няколко дни.   

 

   

 

  

 

  

 

 

Още новини