Община Генерал Тошево

14 юни ’24

Пoкана за участие в информационно събитие „Актуални възможности за финансиране с европейски средства 2024“

Пoкана за участие в информационно събитие „Актуални възможности за финансиране с европейски средства 2024“

Пoкана за участие в информационно събитие „Актуални възможности за финансиране с европейски средства 2024“

   Областен информационен център – Добрич има удоволствието да покани представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, неправителствени организации, работодатели, собственици на предприятия, земеделски стопани, училища, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране с европейски средства 2024“.

 

   Събитието ще се проведе на 3 юли (сряда) 2024 г., с начален час 10:00 ч., в Заседателна зала на II етаж на община Генерал Тошево.

 

   Представителите на фирмите ще се запознаят с възможностите за финансиране на семейни предприятия и занаятчии; училищата ще се информират за условията за кандидатстване по отворената процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“, както и други възможности за финансиране с европейски средства. Работодателите и гражданите ще разберат възможностите за заетост и обучения по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2024 г. Земеделските стопани, рибарите и собствениците на лодки ще бъдат информирани за предстоящото за 2024 г.

   Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, които ще могат да получат финансиране. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. Ще бъдат предоставени информационни и рекламни материали.

 

     Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

   ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg

Още новини