Община Генерал Тошево

31 март ’21

Община Генерал Тошево Ви кани да вземете участие в международен фотоконкурс „Нашето културно-историческо и природно наследство - привлекателна туристическа дестинация"

Община Генерал Тошево Ви кани да вземете участие в международен фотоконкурс „Нашето културно-историческо и природно наследство - привлекателна туристическа дестинация"

Община Генерал Тошево Ви кани да вземете участие в международен фотоконкурс „Нашето културно-историческо и природно наследство - привлекателна туристическа дестинация"

Фотоконкурсът е по проект „Развитие и популяризиране на общото наследство“- BSB1010, по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Партньори по проекта са Генерал Тошево – България, Мурфатлар - Румъния и Болград –Украйна.

 

Допустимите участници са  жителите на област Добрич за България, Констанца за Румъния,  район Болград за Украйна.

 

Конкурсът ще се организира и проведе на два етапа:

Етап 1: Самостоятелно от всеки от партньорите по проекта /във всяка от трите държави/.

Етап 2: Международно жури ще класира най-добрите фотографии, които ще бъдат представени в изложби, по време на планираните събития в трите държави.

 

Право на участие имат любители фотографи.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови групи:

•        младежка група /15 - 19 год./

•        възрастна група /20 г. и повече - няма горна възрастова граница/

 

Конкурсът ще има две тематични направления:

1. Бит, обичаи, традиции и културно-историческо наследство в нашия регион.

2. Преоткрий природата

 

За всяко от тематичните направления ще бъдат присъдени първа, втора, трета и една поощрителна награди /плакети, грамоти и материални награди/.

Най-добре представилите се трима участници от първа възрастова група ще получат покана за участие в 5-дневен младежки тематичен лагер в Румъния или Украйна.

Класираните на 1-во и 2-ро място от втора възрастова група ще получат покана за участие в планираните туристически форуми в Румъния или Украйна.

 

За да се включите във фотоконкурса трябва:

Да изпратите вашите снимки на e-mail: fotokonkurs@abv.bg или на електронен  дигитален носител /СД/ДВД/ на следния адрес: 9500, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” 5, област Добрич, с текст „за фотоконкурса” до 17.00 часа на 23 юли 2021 година.

 

Регламентът на фотоконкурса можете да видите тук:

Регламент

 

Съдържанието на тази публикация е единствено отговорност на Община Генерал Тошево и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява официалната позиция на Европейския съюз.

Още новини