Община Генерал Тошево

15 март ’23

Община Генерал Тошево ще получи финансиране по Проект „Красива България“ за поредна година

Красива България

Община Генерал Тошево ще получи финансиране по Проект „Красива България“ за поредна година

Общината ни е сред 30-те класирани администрации с одобрени проектни предложения към Националната програма със социална насоченост

Проектът  „Ремонт на прилежащо пространство на Ученическо общежитие гр. Генерал Тошево“ е  по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. По тази мярка са  одобрени  още 29 проекта на общини от цялата страна.

Проектът  „Ремонт на прилежащо пространство на Ученическо общежитие гр. Генерал Тошево“ е на  стойност -  291 602 лв. с ДДС, като финансирането от страна на Проект „Красива България“ е  –119 557 лв., а частта за съфинансиране от страна на Община Генерал Тошево е  172 045 лв. Предвидени са подмяна на настилките около Ученическото общежитие, съответно ще бъде премахната старата и на нейно място ще бъде положена нова, а на паркинга ще бъде положен асфалт. Освен това ще бъде монтирано парково осветление с енергоикономични осветителни тела и подменена оградата.

С изпълнението на предвидените строително-монтажни дейности в проекта ще се подобри изцяло заобикалящата среда в образователната институция и ще се осигурят условия за ефективно протичане на изнесените дейности.

Заедно с това, в проекта се предвижда и обучение на наетите лица.

С помощта на Проект "Красива България" в периода от неговото стартиране досега в община Генерал Тошево са осъществени над 10 значими строителни ремонта по административната, културната и социалната инфраструктура.

 

Още новини