Община Генерал Тошево

13 декември ’23

Община Генерал Тошево подписа допълнително споразумение за завършване рехабилитацията на общински път DOB3033 – /II-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково

Община Генерал Тошево подписа допълнително споразумение за завършване рехабилитацията на общински път DOB3033 – /II-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково

Община Генерал Тошево подписа допълнително споразумение за завършване рехабилитацията на общински път DOB3033 – /II-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково

   На 12 декември, между Община Генерал Тошево и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), беше подписано допълнително споразумение №РД-02-30-63(1)/12.12.2023 г. към споразумение №РД-02-30-63/26.10.2022 г. за цялостно изпълнение на дейностите за реализация на обект „Рехабилитация на общински път DOB3033 – /II-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково, с дължина 5+378.55 км.“, на стойност 2 529 522 лв. с ДДС.

 

   Инвестиционния проект на нашата община, на обща стойност 5 404 390 лв., беше одобрен на 30 септември 2022 г. с Решение №711 на Министерски съвет. Съгласно споразумението с МРРБ от 26 октомври миналата година Община Генерал Тошево получи частично финансиране в размер на до 2 702 195 лева с ДДС.

   Пълната рехабилитация на път DOB3033 – /II-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир – Петлешково беше приключена в края на месец септември. Тя обхвана частта от отсечката от отбивката на главния път между Генерал Тошево и Добрич до село Пленимир. Основните дейности включваха фрезоване на асфалтова настилка, полагане на трошенокаменна настилка, изкопаване на земна маса, оформяне и засипване на банкетите с трошенокаменна настилка, полагане на основен пласт от студена рециклирана асфалтова смес (20 см.), долен пласт на покритието (4 см.) и износващ пласт асфалт от плътен тип „А“ (4 см.), полагане на маркировка и нови пътни знаци.

 

   Подписаното споразумение с МРРБ от дата 12 декември, ще позволи да бъде окончателно завършена и останалата част от пътя. Крайният срок за изпълнението на ремонтните дейности е 30 октомври 2024 г. Втората част включва рехабилитация на трасето от село Пленимир до отбивката на главния път Генерал Тошево – Балчик при село Петлешково. 

 

Още новини