Община Генерал Тошево

28 април ’16

Наредба за символиката на община Генерал Тошево

Докладна записка от Валентин Димитров - кмет на община Генерал Тошево относно приемане на Наредба за символиката на община Генерал Тошев.Докладната и Проект на Наредбата са приложени  към публикацията.

Наредба за символиката на община Генерал Тошево

Наредба за символиката на община Генерал Тошево

Докладна записка от Валентин Димитров - кмет на община Генерал Тошево относно приемане на Наредба за символиката на община Генерал Тошев.

Докладната и Проект на Наредбата са приложени  към публикацията.

Още новини