Община Генерал Тошево

04 октомври ’22

График за месец октомври 2022 година на Комисията за защита от дискриминация

График за месец октомври 2022 година на Комисията за защита от дискриминация

График за месец октомври 2022 година на Комисията за защита от дискриминация

ГРАФИК ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022г.                            

Изнесени приемни за граждани по съставни общини с регионалния представител на Комисия за защита от дискриминация /КЗД/                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ОБЩИНА ГЕН.ТОШЕВО –  12.10.2022г. /сряда/ от  10.00ч.  до 11.30ч.

ОБЩИНА КАВАРНА – 18.10.2022г. /вторник/ от 12.30ч. до 14.00ч.                                 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – 25.10.2022г. /вторник/ от 11.00ч. до 12.30ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Комисията за защита от дискриминация е специализиран  орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.                                                                             

 

Различията между хората, основани на пол, възраст, увреждане, раса,  етнос,  религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак,  не могат и не бива да стават причина за неравенство,  привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия в работата, на улицата, в училище, в общината, в здравното заведение, в магазина, тези които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация, и  им оказва методическа помощ при подаване на жалби, сигнали, ако това е необходимо.

Координати на регионалното представителство на КЗД в Добрич:  пл. „Свобода“ № 5, ет.8, стая 801/802, 803;                                                                                 

Тел:  058/620 636;  GSM: 0895/507 340; 

e-mail: dobrich.kzd@kzd.bg

Ширин Касаб - Регионален представител

Още новини