Община Генерал Тошево

15 ноември ’18

Докладна записка, план - записка за такса битови отпадъци за 2019 година

Докладна записка, план - записка за такса битови отпадъци за 2019 година

Докладна записка, план - записка за такса битови отпадъци за 2019 година

Докладната записка и приложенията към нея можете да видите в долупосочените файлове.

Докладна записка, план сметка за битови отпадъци 2019

Приложение към Докладна записка за план-сметка за битови отпадъци 2019

Още новини