Община Генерал Тошево

06 ноември ’23

„Актуални възможности за финансиране с европейски средства“

„Актуални възможности за финансиране с европейски средства“

„Актуални възможности за финансиране с европейски средства“

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ДОБРИЧ и ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ имат удоволствието да Ви поканят да се включите в информационно събитие на тема:

 

„Актуални възможности за финансиране с европейски средства“

 

Срещата ще се състои на 6 ноември (понеделник) 2023 г. от 10:00 ч.

във Видеозала, ет.2 в сградата на Община Генерал Тошево.

 

Събитието е насочено към общински експерти, кметове и кметски наместници, работодатели, представители на местния бизнес, образователни институции, неправителствения сектор, земеделски стопани, граждани, медии и други заинтересовани лица.

Ще бъдат представени възможностите за финансиране на:

v  образователните институции, свързани с образователната интеграция, приобщаващото образование и модернизацията му;

v  работодатели за възможностите за подобряване на работната среда, насърчаване на заетостта и развитието на умения;

v  фирми, за да повишат иновационната си дейност с европейски средства;

v  земеделски производители и фирми от областта на селското стопанство за инвестиции, модернизация и повишаване на конкурентоспособността им чрез Плана за възстановяване и устойчивост и Новата Обща селскостопанска политика, представено от Европа Директно Добрич;

v  сдружения на собствениците за енергийна ефективност на жилищни сгради;

v  заети лица за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и обучени по цифрова компетентност;

v  безработни лица за обучения чрез ваучери и субсидирана заетост;

v  родители за осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца и чрез услуги за улесняване достъпа до заетост

v  и други заинтересовани лица.

Експертите ще акцентират на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване. Ще бъдат предоставени информационни и рекламни материали.

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ОИЦ – Добрич е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Европа Директно Добрич е един от 424 информационни  центъра от ново поколение, създадени от Европейската комисия в ЕС за периода 2021 – 2025 г. за  по-лесен и пряк достъп на гражданите до информация за Европейския съюз.                                                       

С уважение,

Екипите на Областен информационен център - Добрич и Европа Директно Добрич

Още новини