Община Генерал Тошево

27 февруари ’19

ЖП спирката в града вече е собственост на Община Генерал Тошево

ЖП спирката в града вече е собственост на Община Генерал Тошево

ЖП спирката в града вече е собственост на Община Генерал Тошево

Деактуването на сградата от държавна в общинска собственост стана факт след решение на Министерския съвет от днес, 27.02. 2019

Община Генерал Тошево придоби собствеността върху бившата вече ЖП гара (в момента спирка), която се намира на бул. „Добри Орлов“ в града. Прилежащият терен, който е с площ от 598 кв. м, също става общинска собственост. Така, освен сграда на два етажа, със застроена площ от 319 кв. м., общината става собственик и на земята около емблематичната сграда.

След промяната на собствеността – от държавна в общинска, сградата ще бъде изцяло реновирана, като на втория етаж ще се обособят помещения за нуждите на общинска администрация. Съобразно обществената потребност и изпълнението на транспортната схема на БДЖ, ще бъде запазена и обновена чакалнята за пътуващи, която в бъдеще ще се поддържа от Община Генерал Тошево.

Припомняме, че инициативата за прехвърляне на собствеността на настоящата ЖП спирка от държавата върху общината, дойде след множество запитвания от граждани за окаяното състояние на двуетажната постройка в центъра на града. По настояване на кмета на общината и след решение на Общинския съвет бяха предприети всички необходими действия, включително и срещи с ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, които доведоха до положително развитие на въпроса.

Още новини