Община Генерал Тошево

27 септември ’17

Заповед 942 / 26.09.2017 за откриване на процедура за търг с тайно наддаване - мери и ливади от ОПФ

Заповед 942 / 26.09.2017 за откриване на процедура за търг с тайно наддаване - мери и ливади от ОПФ

Заповед 942 / 26.09.2017 за откриване на процедура за търг с тайно наддаване - мери и ливади от ОПФ

Заповедта с приложението можете да видите тук: Заповед 942, 26.09.2017

Още новини