Община Генерал Тошево

18 декември ’14

Заповед № 1166 на Кмета на община Генерал Тошево

Заповед № 1166 на Кмета на община Генерал Тошево

Заповед № 1166 на Кмета на община Генерал Тошево

Заповедта на Кмета на община Генерал Тошево, касаеща безопасността по време на празничните дни на територията на общината, е поместена в долупосочения файл.

Още новини