Община Генерал Тошево

06 февруари ’19

За вас работодатели

За вас работодатели

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево

Уведомява работодателите от община Генерал Тошево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. февруари 2019г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
-     безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)3585
-  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)3552
- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)3824
- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)9004
-     безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)5735
-     безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)3393

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително).

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват и за свободните средства, с които ДБТ Ген.Тошево разполага за обучение на възрастни по заявка на работодател по реда на чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл.63 от ППЗНЗ) за 4028лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №14а, както и на тел. 05731-4515, 0882824939.

Приложение 3 към Обява

Още новини