Община Генерал Тошево

10 май ’21

За вас работодатели

За вас работодатели

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево

Уведомява работодателите от общините Ген.Тошево че разполага с финансови средства

за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и

обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. май

2021 г., както следва: в прикачения файл

Още новини