Община Генерал Тошево

27 декември ’12

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с Референдум 2013

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с Референдум 2013

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с Референдум 2013

Уведомяваме Ви, че Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за Национален Референдум на 27.1.2013 г., за всички български граждани през Интернет. На уеб адресhttp://www.grao.bg/elections/  могат да се проверят данни в избирателните списъци и избирателната секция и място на гласуване.

Чрез този сайт може:

• Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Национален Референдум на 27.1.2013 г.

• Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

• Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

• Да се получи информация за секциите и местата на гласуване.

Още новини