Община Генерал Тошево

17 юли ’13

Училище сред природата

Училище сред природата

Училище сред природата

В периода 30.06.-05.07.2013 г. r 07.07. – 12.07.2013 се проведе Училище сред природата  в местността Беклемето край гр.Троян за ученици от училищата-партньори по реализирания от Община Генерал Тошево проект за образователна интеграция № BG051PO001-4.1.05-0160 „Искаме и можем” . Участниците бяха разпределени в две смени – І смяна ученици от ОУ „В.Левски” с.Преселенци и ОУ „Хр.Смирненски” гр.Ген.Тошево и ІІ смяна – СОУ „Н.Й.Вапцаров” и ОУ „Хр.Ботев” с.Кардам. Децата опознаха родната страна, преминавайки през много населени места и наслаждавайки се на красивата природа. Пристигнаха в Беклемето емоционално заредени и любопитни да открият нови предизвикателства, заредени с много позивизъм и устрем към овладяване на нови знания и умения. Под вещото ръководство на ръководители на групите се организирахпа и проведоха  мероприятия като- Вечер на запознанствата ,Забавни и интелектуални игри; „Един необикновен ден”, „Ден на провокациите”, „Вечер на таланта”. Децата изкачиха връх Беклемето, състезаваха се в туристическо ориентиране с карта и компас ,стреляха с лък, пейнтбол маркер, разходиха се по Римския път Виа Траяна, научиха повече за историята и традициите по тези места, твориха оригами, рисуваха, пяха и най-вече се забавляваха. Община Генерал Тошево и РЧР се погрижиха да им осигурят едно незабравимо лято, изпълнено с емоции, предизвикателства и много нови приятелства.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския  социален фонд.

Община Генерал Тошево носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и приникакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Структурните фондове на МОМН.

Още новини