Община Генерал Тошево

30 януари ’15

Стартира данъчната кампания в община Генерал Тошево

Стартира данъчната кампания в община Генерал Тошево

Стартира данъчната кампания в община Генерал Тошево

На 2 февруари 2015 година започва събирането на местните данъци и такси в община Генерал Тошево.

Срокът за първа вноска е до 30 юни, а за втора вноска е до 31 октомври 2015 година.

При плащане на цялата сума до 30 април 2015 година имате право на 5 % отстъпка.

За улеснение на всички граждани и фирми на касата в стая 109 е поставен ПОС – терминално устройство. Работно време на касата е от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа. Телефон за информация:

- каса 05731/4413

- данъчни инспектори 05731/4431

Задълженията могат да се проверяват на уеб страницата на общината в раздел Местни данъци и такси, подменю Информация (https://toshevo.org/g/?page_id=407), но е необходимо да имате персонален номер, който можете да получите лично в отдел МДТ.

Други възможности за плащане:

- в кметствата на общината

- пощенски запис до адреса на общината: ул. Васил Априлов №5, град Генерал Тошево.

- по банков път - банковата сметка на Община Генерал Тошево и кодовете за плащане са следните:

ТОКУДА БАНК АД

IBAN- BG 44CREX92608414708700

BIC CREXBGSF

код за вид плащане:

патентен данък и лихви в/у него - 44 14 00

данък в/у недвижимите имоти и лихви в/у него - 44 21 00

данък в/ у превозните средства и лихви в/ у него - 44 23 00

такса за битови отпадъци и лихви в/у нея - 44 24 00

данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви в/у него - 44 25 00 /в размер на 3 %/

туристически данък - 44 28 00

други данъци и лихви в/у тях - 44 34 00

приходи от глоби и санкции - 44 65 00

такси за административни услуги - 44 80 07

такси за притежаване на куче - 44 80 13

Още новини