Община Генерал Тошево

27 февруари ’18

Списък на допуснати кандидати за длъжност - юрисконсулт

Списък на допуснати кандидати за длъжност - юрисконсулт

Списък на допуснати кандидати за длъжност - юрисконсулт

С П И С Ъ К

на  допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и технологии, управление на собствеността”, отдел „Административно-правно обслужване”

1.Хараламби Ангелов Димов,  ул.”Васил Априлов” № 45

гр.Генерал Тошево, п.к.9500

2.Тодорина Христова Петкова,   бул.”Русия” № 55, ап.32

гр.Добрич, п.к.9300

3.Веселин Михайлов Станев,    ж.к.”Балик” бл.2, вх.А,ет.5, ап.15

гр.Балчик ,п.к.9600

4.Косена Димитрова Костова,  пл.”Македония” № 22

гр.Добрич, п.к.9300

5.Здравка Георгиева Иванова,  ул.”Васил Алексиев” № 16

гр.Генерал Тошево, п.к.9500

Конкурсът ще се проведе на 12.03.2018 година от 09.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Генерал Тошево, в залата на третия етаж за решаване на тест.

Интервю с кандидатите издържали теста, ще бъде проведено в същата зала от 10.30 ч.

Още новини