Община Генерал Тошево

24 март ’20

Съобщение

Съобщение

Съобщение

Община Генерал Тошево призовава да се използват административните и електронни услуги като част от мерките за превенция на разпространение на COVID-19. Целта е да се избегне струпване на много хора в затворени пространства по време на епидемията.

Всички служители в Центъра за услуги и информация и на отдел „Местни данъци и такси” при Община Генерал Тошево ще оказват пълно съдействие при предоставянето на информация по телефона и по имейл.

Административните услуги, които не се предоставят по електронен път, може да бъдат заявени, заплатени и получени чрез лицензирани пощенски оператори.

Електронна поща на Община Генерал Тошево – mail@toshevo.org

Телефонна централа – 05731/2020

Телефон за връзка с Центъра за услуги и информация – 05731/2487

Телефони за връзка и електронни адреси на служители може да намерите на сайта на Община Генерал Тошево – Телефонен указател

Препоръчваме на данъкоплатците да заплатят задълженията си за местни данъци и такса за битови отпадъци, използвайки един от следните начини:

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове, чрез плащане:

  • на  касата в  отдел Местни данъци и такси  в стая 109 в сградата на Общината на адрес: ул. Васил Априлов №5, с работно време от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа. Задълженията могат да се платят и на ПОС терминал на касата в стая 109. Чрез ПОС терминала се приемат плащания със следните  карти:

    • Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro,JCB, Eurocard Mastercard

  • в касите на Изипей /Easypay/ и ФАСТ ПЕЙ /FastPay/в цялата страна и по интернет от целия свят, чрез системата Ипей /ePay/, във всички клонове на ДСК Банк и на Български пощи
  • Безкасово с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/  по сметка: IBAN BG44CREX92608414708700, BIC:CREXBGSF – Токуда банк.
  • Кодове за видове плащане: Патент и Данък върху таксиметров превоз на пътници – 441400, ДНИ – 442100, ДМПС – 442300, ТБО – 442400, Туристически данък –442800, Такса куче –448013, Местен данък /3%/ – 442500.

Получаване на ПИН код от отдел „Местни данъци и такси“ при Община Генерал Тошево може да заявите и по електронен път, като писмо подписано с електронен подпис. За получаването му е необходимо да предоставите идентифициращи данни (за физическите лица: три имена и ЕГН; за юридическите лица: наименование на фирмата и Булстат) и телефон за връзка. Ако заявяването на услугата се отнася за друго лице, необходимо е да бъде приложено сканирано копие на пълномощно.

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в отдел „Местни данъци и такси” на посочените телефони: 05731/4413 и 05731/4431.

Още новини