Община Генерал Тошево

24 юни ’19

Съобщение

Съобщение

Съобщение

Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и услуги на територията на община Генерал Тошево.

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4, от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, такси и услуги на територията на община Генерал Тошево  в Информационния център в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа или на ел.поща mail@toshevo.org.

 

Още новини