Община Генерал Тошево

06 февруари ’19

Съобщение

Съобщение

Съобщение

Уважаеми граждани,

Изработен е проект на Решение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, приета с Решение № 6 -31 от 29 юли 2005 година, изменена с Решение №04-17/30.03.2012г. на Общински съвет гр. Ген. Тошево

На основание чл. 26, ал.3 и ал.4, от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, Община Генерал Тошево обявява обществено обсъждане на проект на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд. Можете в срок от 06.02.2019 г. до 05.03.2019 г включително, да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредбата, в Информационния център в сградата на община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа., или на ел. поща mail@toshevo.org

Още новини