Община Генерал Тошево

23 юли ’18

С допълнително споразумение е удължен срокът на реализация на проект „Заедно можем да продължим”

С допълнително споразумение е удължен срокът на реализация на проект „Заедно можем да продължим”

С допълнително споразумение е удължен срокът на реализация на проект „Заедно можем да продължим”

С допълнително споразумение № 01 към договор № BG05M9OP001-2.004-0012-C01, е удължен срока на реализация на проект „Заедно можем да продължим”, по ОП РЧР , за предоставяне на услугата „Здравна консултация на деца” – до 31.12.2018 г.

received_2014382991914892

Към настоящият момент приключи предоставянето на интегрираната услуга „Семейно консултиране и подкрепа и формиране и развитие на родителски умения” , в която по предварително изготвен график специалистите в услугата – педиатър, гинеколог, юрист, психолог, медицинска сестра и социален работник работиха с представители на целевите групи на място в двата консултативни центрове по проекта – в град Генерал Тошево и в с.Василево, както и на терен, обхождайки населените места извън средищния център.

Постигнати резултати по тази услуга с натрупване за периода на реализация в - 24 месеца:

1. Проведени 1719 посещения на терен от медиаторите и специалистите по услугата.

2. Проведени 202 групови консултации.

3. Проведени 1286 индивидуални консултации за родители - бъдещи и на деца от 0-7 години.

4. Проведени 380 консултации за деца на родителите им.

5. Подпомогнати и консултирани 152 семейства от целевите групи.

received_2014382551914936

Още новини