Община Генерал Тошево

21 август ’13

Рехабилитира се междуселищния път Пчеларово - Житен - Красен

Рехабилитира се междуселищния път Пчеларово - Житен - Красен

Рехабилитира се междуселищния път Пчеларово - Житен - Красен

Започнаха строителните дейности по рехабилитацията на пътя между с. Пчеларово и с. Красен, Община Генерал Тошево. В момента тече фрезоване на повърхностния слой на старата пътна настилка и полагане на нови бордюри в с. Пчеларово. Отсечката, която е дълга 16.8 км и е сред важните пътни артерии в общината, ще бъде изцяло асфалтирана, с положена нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. След приключване на цялостната рехабилитация селата в посока Пчеларово – Красен, а именно: Зограф, Узово, Градини, Житен, Сноп ще имат нов вид на главните улици. Дейностите по мащабния инфраструктурен ремонт се реализират със европейски средства в размер на 3,5 млн лв. по Оперативна програма „Развитие на селските райони”.

Междувременно приключи частичното преасфалтиране на общинските пътища: Пчеларово – Дъбовик – Равнец и Пчеларово – Дъбовик – главен път за Добрич, отсечката за с. Калина и от разклона за с. Пленимир до с. Петлешково. Финансирането на тези пътно-строителни работи се осъществи със средства от бюджета на Община Генерал Тошево.

Още новини