Община Генерал Тошево

23 февруари ’18

Проведе се междинна пресконференция по проект за енергийно обновяване

Проведе се междинна пресконференция по проект за енергийно обновяване

Проведе се междинна пресконференция по проект за енергийно обновяване

PUBLIKACIYA-3-OBST-SGRADI-GT

На 22 февруари, четвъртък, от 14. 00 ч. в Община Генерал Тошево се проведе междинна пресконференция по проект „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Проектът е на обща стойност 2 236 278 лв., от които  2 112 289 лв. за строително-монтажни работи, като основната му цел е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура в Община Генерал Тошево.

В рамките на междинната публична среща, на която присъстваха представители на всички институции, включени в проекта, кметът на общината Валентин Димитров анонсира постигнатите до момента резултати. Под формата на презентация той открои по-съществените енергийно-ефективни мерки, внедрени по сградния фонд на шестте обекта. Градоначалникът отбеляза, че освен видимия ефект от изпълнението на проекта, вече се наблюдава и намаляване на разходите за отопление на обновените сгради, което е и основна цел на начинанието.

След  презентацията беше дадена възможност на присъстващите да изкажат своите мнения и становища по постигнатите резултати. Представителите на санираните сгради изразиха задоволство от извършените дейности и крайния ефект. Екипът за управление на проекта даде отговор на поставените въпроси, като гарантира, че всички дейности ще приключат в срок и с необходимото качество.

 

 

 

 

Още новини