Община Генерал Тошево

28 март ’17

Продължава реализирането на проект „Заедно можем да продължим”

Продължава реализирането на проект „Заедно можем да продължим”

Продължава реализирането на проект „Заедно можем да продължим”

Продължава реализирането на проект № BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски социален фонд.

Специалистите в интегрираните услуги „Здравна консултация за деца“ и „Психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ ежеседмично предоставят индивидуални и групови консултации в консултативните центрове в детска градина „Пролет“ гр. Генерал Тошево и ДГ с. Василево.

По предварителен график назначеният социален работник, съвместно с медиатор обхождат и останалите населени места в общината, с оглед идентифициране на представители на уязвимите групи, установяване на първоначален контакт с тях, поддържане на връзки, информиране и ориентиране.

През месец март 2017 г. огромен интерес сред бъдещите и настоящите родители, посещаващи консултативния център, предизвика здравната беседа на назначеният по проекта педиатър д-р Ж. Нанева. Темата бе свързана главно с необходимостта от поставяне на задължителните имунизации на децата от 0 до 7 годишна възраст, с оглед превенция от зараза от морбили.

За малчуганите остава най- вълнуващо посещението при стоматолога д-р Б. Везенков, който по подходящ начин разяснява на децата необходимостта от редовна грижа за зъбите и устната кухина.

Предоставянето на интегрираните услуги по проекта ще продължат до месец май 2018 г.

Още новини