Община Генерал Тошево

16 ноември ’22

Приключва превантивното почистване на дерето в село Красен

Приключва превантивното почистване на дерето в село Красен

Приключва превантивното почистване на дерето в село Красен

Завършват дейностите по почистването на коритото на дерето в село Красен. Те са част от плануваните дейности на Община Генерал Тошево за ограничаване на последствията от природни бедствия.

 

В продължение на две седмици се работи по отстраняването на дървета, храсти и дънери, изхвърлиха се натрупаните битови отпадъци и наноси с помощта на високопроходима земекопна техника, а също така и ръчно. Обхванати са близо 2 км по протежението на дерето. По този начин ще се осигури нормалната проводимост на водосборния терен и ще се предотврати нанасянето на щети по инфраструктурата в селото и по къщите на живеещите в ниските части жители.

 

Успоредно се работи и по почистване на дерето в село Изворово.

 

Още новини