Община Генерал Тошево

05 юли ’13

Приключи лагерната смяна край Шабла

Приключи лагерната смяна край Шабла

Приключи лагерната смяна край Шабла

Съгласно решение на конкурсната комисия за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и на основание чл.27, ал.3 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол №1 от 10.07.2013г. за определяне на резултатите на кандидатите от проведения на 10.07.2013г. от 10.15 часа тест, комисията Реши:

 

Още новини